Verhoging van het nationale GGMMI

21/04/2022

Toen de sociale partners in juni 2021 het interprofessioneel akkoord afsloten, werden ze het eens over een verhoging van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI). Deze verhoging is gepland in drie stappen, waarvan de eerste wordt gezet op 1 april 2022.

Vanaf die datum:

  • wordt het onderscheid in leeftijd en anciënniteit afgeschaft (18 jaar, 19 jaar en 6 maanden anciënniteit, 20 jaar en 12 maanden anciënniteit). Er geldt dus voortaan nog één enkel minimuminkomen, namelijk het inkomen dat voorzien was voor werknemers vanaf 18 jaar.
  • wordt het bedrag verhoogd tot 1 806,16 euro.

Deze verhoging heeft geen rechtstreekse gevolgen voor de sectorbarema’s, die nog steeds in acht moeten worden genomen. In deze sector liggen bepaalde barema’s echter lager dan het nieuwe GGMMI. Op het einde van het jaar (of van de arbeidsovereenkomst) moet nagegaan worden of de gemiddelde maandelijkse bezoldiging van de werknemer het GGMMI haalt.

In het baremabestand werd een nota opgenomen.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 0402 van de sectorale documentatie.