64809 (PC 202.00.00-00.00)

Behandeling: ok
Datum CAO
05/11/2002
Registratienr
64809
Geldig van
-
Geldig tot
31/12/2006
Neerleggingsdatum
19/11/2002
Registratiedatum
17/12/2002
Onderwerp
statuut van de syndicale afvaardiging
BS Bericht van neerlegging
16/01/2003
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
23/12/2003
Gepubliceerd in het B.St. van
04/03/2004
Keywords
OPZEGGING/ONTSLAG, ONTSLAG BESCHERMDE WERKNEMERS, SYNDICALE AFVAARDIGING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN