54 Ecocheques

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 22/02/2022
Geldig vanaf: 23/11/2021
Geldig tot: 05/12/2023

Bedrag: 250 EUR voor een voltijdse bediende met een volledige referteperiode (pro rata voor een deeltijdse bediende en bij onvolledige referteperiode).

Uitsluiting: studenten.

Referteperiode: juni tot mei.

Betalingsdatum: juni.

Mogelijkheid tot omzetting: ja, vóór 31/01/2022.

In het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren werd op 23 november 2021 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de ecocheques (nr. 170172/CO/202).

1. Toepassingsgebied

PSC 202.01 uitgesloten.

2. Bedrag

  • Voltijds met volledige referteperiode: 250 EUR.
  • Deeltijds met volledige referteperiode:
Wekelijkse arbeidsduur Bedrag
Vanaf 27u/week 250 EUR
Vanaf 20u en minder dan 27u/week 200 EUR
Vanaf 17,5u en minder dan 20u/week 150 EUR
Minder dan 17,5u/week 100 EUR
Contracten van 8u/week en eendagscontracten 75 EUR

Wekelijkse arbeidsduur = het gemiddelde van de effectieve prestaties in de referteperiode.

Onvolledige referteperiode: pro rata van de werkelijke prestaties en daarmee volgens de CAO nr. 98 gelijkstelde periodes.

CAO 98

In geval van schorsing van de arbeidsovereenkomst tijdens het betreffende kalenderjaar gebeurt de berekening van het aantal toe te kennen ecocheques op zijn minst rekening houdend met het aantal dagen waarvoor de betrokken werknemers loon ontvangen of waarop de onderneming wegens jaarlijkse vakantie gesloten is, alsook de dagen waarop de werknemer buiten die periode zijn jaarlijkse vakantie neemt.

Met dagen waarvoor de werknemers loon hebben gekregen, worden gelijkgesteld :

  • de dagen moederschapsverlof (15 weken zwangerschapsrust en bevallingsverlof) ;
  • de dagen arbeidsongeschiktheid ingevolge (beroeps)ziekte of (arbeids)ongeval gedekt door gewaarborgd loon voor arbeiders (het betreft hier specifiek de periode van 23 dagen, volgend op de eerste periode van 7 dagen gewaarborgd weekloon) ;
  • de dagen arbeidsongeschiktheid ingevolge (beroeps)ziekte of (arbeids)ongeval gedekt door gewaarborgd loon voor bedienden in proefperiode of verbonden door een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur/voor een bepaald werk van minder dan drie maanden. Voor hen geldt de loonwaarborgregeling voor arbeiders. Ook hier betreft het de periode van 23 dagen volgend op de eerste periode van 7 dagen gewaarborgd weekloon.

3. Toekenningsmodaliteiten

Referteperiode: 12 maanden die loopt vanaf de maand juni van het voorgaande kalenderjaar tot en met de maand mei van het betrokken kalenderjaar.

Onvolledige referteperiode: pro rata van de werkelijke prestaties en daarmee volgens de CAO nr. 98 gelijkstelde periodes.

Uitsluiting: studenten.

4. Betalingsdatum

Juni van elk jaar.

5. Mogelijkheid omzetting

Ja, in een ander voordeel via een ondernemings-cao gesloten vóór 31 januari 2022.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
23/11/2021
Registratienr
170172
Geldig van
23/11/2021
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
07/12/2021
Registratiedatum
14/02/2022
Buiten bereik
Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven
Onderwerp
Ecocheques
BS Bericht van neerlegging
28/02/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
03/07/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
02/12/2022
Keywords
ECOCHEQUES, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, ECOCHEQUES
Tekst aangepast op
17/02/2022

Historiek
06/12/2023 31/12/2050 54 Ecocheques
23/11/2021 05/12/2023 54 Ecocheques
01/01/2017 22/11/2021 54 Ecocheques
01/01/2015 31/12/2016 54 Ecocheques
01/12/2013 31/12/2014 54 Ecocheques
01/07/2011 30/11/2013 54 Ecocheques
01/07/2009 30/06/2011 54 Ecocheques