40 Deeltijdse arbeid

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 21/10/2019
Geldig vanaf: 01/10/2017

Minimum wekelijkse arbeidsduur: 20u/week (! afwijkingen).

Minimale dagelijkse arbeidsduur: 3 uur of 4 uur (werknemers met 4 jaar anciënniteit).

Arbeidsovereenkomst van max. 24u/week: recht op 4 dagenweek.

Individueel recht op verhoging van de arbeidsduur.

In het Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren werd op 4 september 2017 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de deeltijdse arbeid (nr. 141986/CO/202).

1. Minimum wekelijkse arbeidsduur

20u/week.

2. Afwijking minimum wekelijkse arbeidsduur

Halftijds tijdskrediet

17,5u/week (helft 35u per week= wekelijkse arbeidsduur in PC 202).

Mogelijkheid om contracten voor één dag per week te sluiten

3. Minimale dagelijkse arbeidsduur

Werknemers met 5 jaar anciënniteit in de onderneming: individueel recht op een minimale dagelijkse arbeidsduur van 4 uur.

Andere werknemers : 3 uur.

Vanaf 01/01/2020: de vereiste anciënniteit om een individueel recht op een minimale dagelijkse arbeidsduur van 4 uur te genieten is 4 jaar (cf. CAO 154511/CO/202, hfst. 0701).

4. Spreiding van de prestaties

Deeltijdse werknemers met een arbeidsovereenkomst voor ten hoogste 24u/week: recht om hun prestaties te spreiden over vier dagen per week (schriftelijk verzoek).

5. Individueel recht op verhoging van de arbeidsduur

Verhoging naar…

22u/week

24u/week

Winkel ≥ 12 WN

24u/week

Winkel < 12 WN

Voorwaarde anciënniteit in de onderneming

18 maanden

3 jaar

Voorwaarde

AOK

Onbepaalde duur

20u of 21u/week

Onbepaalde duur

22u of 23u/week

Aanvraag

Schriftelijke

Uurrooster

Variabel

Flexibel arbeidsregime

 

Arbeidsduur gemiddeld vastgesteld op jaarbasis

 

Gemiddeld 24u/week:

  • max. 2u naar boven (4u met akkoord van de werknemer): dus max. 26u/week of 28u/week (met akkoord van de werknemer)
  • max. 2 uren naar beneden: dus min. 22u/week.

Mededeling van de uurrossters

Idem mededeling alle andere uurroosters in de onderneming

Loon

 

constant maandelijks salaris: basis 24u/week

Vorwaarde tussen de verhogingen

-

Tussen de overstap naar 22u en de overstap naar 24u: minstens 18 maanden

Voorrang

-

-

Binnen eenzelfde periode van 12 kalendermaanden: geen verplichting meer dan 3 contractverhogingen per winkel toe te staan (voorrang = anciënniteit)

6. Herziening van de arbeidsovereenkomst

In geval van overschrijding van de overeengekomen arbeidstijd, wordt de arbeidsovereenkomst herzien, rekening houdend met de gemiddelde prestaties gedurende de periode van zes maanden voorafgaand aan de aanvraag van de betrokken bediende, met uitsluiting van de maanden juli, augustus en december, en mits het opstellen van een regeling met trappen van een uur, waarbij de overschrijding wordt afgerond naar boven toe of naar beneden toe, al naargelang de gemiddelde prestaties hoger of lager liggen dan een half uur.

7. Uurroosters

De uurroosters van de voltijdse en deeltijdse werknemers tewerkgesteld met een variabel uurrooster moeten 2 weken op voorhand voor de derde week meegedeeld worden. Ze mogen, tijdens deze periode, slechts worden gewijzigd mits voorafgaand akkoord van de betrokkene.

8. Vaste wekelijkse arbeidsduur en variabele uurroosters: bijkomende uren

Keuze:

  • onmiddellijke betaling van de bijkomende uren
  • of recuperatie (en betaling) binnen een periode van 12 maanden na afloop van het kwartaal waarbinnen de bijkomende uren werden gepresteerd.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
04/09/2017
Registratienr
141986
Geldig van
01/10/2017
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
13/09/2017
Registratiedatum
13/10/2017
Onderwerp
deeltijdse arbeid
BS Bericht van neerlegging
03/11/2017
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
15/04/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
17/05/2018
Keywords
ARBEIDSDUURMODALITEITEN, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, DEELTIJDSE ARBEID

Historiek
01/10/2017 31/12/2999 40 Deeltijdse arbeid
01/09/2015 30/09/2017 40 Deeltijdse arbeid
01/01/2012 31/08/2015 40 Deeltijdse arbeid
01/10/2005 31/12/2011 40 Deeltijdse arbeid
01/01/2002 30/09/2005 40 Deeltijdse arbeid