25 Syndicale premie

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 02/06/2023
Geldig vanaf: 01/01/2023
Geldig tot: 31/12/2023

Bedragen:

 • 145 EUR per jaar voor bedienden die een normale syndicale bijdrage betaald hebben.
 • 72,5 EUR per jaar voor bedienden die een verminderde syndicale bijdrage betaald hebben.

Begunstigden: bedienden die een syndicale bijdrage betalen.

In het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren werd op 11 mei 2023 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten ter vastlegging voor 2023 van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming (nr. 179621/CO/202).

1. Toepassingsgebied

PSC 202.01 uitgesloten.

2. Principe en begunstigden

De bedienden hebben recht op een korting op de syndicale bijdrage ten laste van het Sociaal Fonds voor de Levensmiddelenbedrijven met Talrijke Bijhuizen.

3. Bedragen

 • 145 EUR per jaar voor bedienden die een normale syndicale bijdrage in de vereiste vormen betaald hebben op het ogenblik van de betaling van de korting;
 • 72,5 EUR per jaar voor bedienden die een verminderde syndicale bijdrage in de vereiste vormen betaald hebben op het ogenblik van de betaling van de korting.

4. Toekenningsvoorwaarden

 • Vóór 1 januari 2023 aangesloten zijn bij één van de representatieve interprofessionele bediendenorganisaties, welke op nationaal plan zijn verbonden;
 • Ofwel op 15 juni 2023:
  • tewerkgesteld zijn in één van de ondernemingen van het PC 202;
  • gedekt zijn door het stelsel van gelijkgestelde dagen (jaarlijkse vakantie);
  • met SWT gegaan zijn voor zover de pensioengerechtigde leeftijd niet bereikt wordt;
  • ingeschreven zijn in een tewerkstellingscel of daarvan vrijgesteld zijn in het kader van de erkenning als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden.

4. Procedure

De werkgevers overhandigen bij met de loonfiche voor de maand mei, aan elke in hun onderneming tewerkgestelde bediende op 15 juni alsook aan hen die gedekt zijn door het regime van de gelijkgestelde dagen (jaarlijkse vakantie), een behoorlijk ingevuld formulier waarvan het model wordt opgemaakt door de Raad van bestuur van het Sociaal Fonds.

Deze formulieren worden ambtshalve of op hun verzoek ter beschikking gesteld van de werkgevers door het Sociaal Fonds.

De werknemers die de toekenningsvoorwaarden vervullen bezorgen aan de organisatie, waarvan zij lid zijn, het boven vermelde formulier in tweevoud.

Het Sociaal fonds stort aan elke representatieve interprofessionele bediendenorganisatie de nodige bedragen om de betaling van de ristorno's te verzekeren.

5. Financiering

Om het Sociaal Fonds de mogelijkheid te stellen de korting op de syndicale bijdrage te vereffenen, moeten de werkgevers een bijdrage betalen: zie hoofdstuk 1902.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
11/05/2023
Registratienr
179621
Geldig van
01/01/2023
Geldig tot
31/12/2023
Neerleggingsdatum
11/05/2023
Registratiedatum
16/05/2023
Buiten bereik
Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01)
Onderwerp
Vastlegging voor 2023 van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming
BS Bericht van neerlegging
13/06/2023
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
20/12/2023
Gepubliceerd in het B.St. van
12/01/2024
Keywords
SYNDICALE VORMING, SYNDICALE PREMIE, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, SYNDICALE VORMING, SYNDICALE PREMIE, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, SYNDICALE PREMIE
Tekst aangepast op
18/05/2023

Historiek
01/01/2024 31/12/2024 25 Syndicale premie
01/01/2023 31/12/2023 25 Syndicale premie
01/01/2022 31/12/2022 25 Syndicale premie
01/01/2021 31/12/2021 25 Syndicale premie
01/01/2020 31/12/2020 25 Syndicale premie
01/01/2019 31/12/2019 25 Korting op de syndicale bijdrage voor het jaar 2019
01/01/2018 31/12/2018 25 Korting op de syndicale bijdrage voor het jaar 2018
01/01/2017 31/12/2017 25 Korting op de syndicale bijdrage voor het jaar 2017
01/01/2018 31/12/2017 25 Korting op de syndicale bijdrage voor het jaar 2018
01/01/2016 31/12/2016 25 Korting op de syndicale bijdrage voor het jaar 2016
01/01/2015 31/12/2015 25 Korting op de syndicale bijdrage voor het jaar 2015
01/01/2014 31/12/2014 25 Korting op de syndicale bijdrage voor het jaar 2014
01/01/2013 31/12/2013 25 Korting op de syndicale bijdrage voor het jaar 2013 - behalve PSC 202.01
01/01/2012 31/12/2012 25 Korting op de syndicale bijdrage voor het jaar 2012 - behalve PSC 202.01
01/01/2011 31/12/2011 25 Korting op de syndicale bijdrage voor het jaar 2011
01/01/2010 31/12/2010 25 Korting op de syndicale bijdrage voor het jaar 2010
01/01/2008 31/12/2008 25 Korting op de syndicale bijdrage voor het jaar 2008
01/01/2007 31/12/2007 25 Korting op de syndicale bijdrage voor het jaar 2007
01/01/2006 31/12/2006 25 Korting op de syndicale bijdrage voor het jaar 2006
01/01/2005 31/12/2005 25 Korting op de syndicale bijdrage voor het jaar 2005
01/01/2003 31/12/2004 25 Korting op de syndicale bijdrage voor het jaar 2003
01/01/2001 31/12/2002 25 Korting op de syndicale bijdrage voor de jaren 2001 en 2002
01/01/1999 31/12/2000 25 Korting op de syndicale bijdrage