25 Korting op de syndicale bijdrage voor het jaar 2018

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 24/05/2019
Geldig vanaf: 01/01/2018
Geldig tot: 31/12/2018

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op de werkgevers en de bedienden die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PC 202.01).

Bedrag:

  • 145 euro per jaar voor bedienden die een normale syndicale bijdrage in de vereiste vormen betaald hebben op het ogenblik van de betaling van de korting
  • 72,5 euro per jaar voor bedienden die een beperkte syndicale bijdrage in de vereiste vormen betaald hebben op het ogenblik van de betaling van de korting

Voorwaarden:

  • Voor 1 januari 2018 aangesloten zijn bij één van de representatieve interprofessionele bediendenorganisaties, welke op nationaal plan zijn verbonden en vertegenwoordigd in het paritair Comité;
  • Op 15 juni 2018 tewerkgesteld zijn in één van de in artikel 2 bedoelde ondernemingen ofwel op brugpensioen gesteld zijn en de wettelijke pensioenleeftijd niet bereikt hebben.

Modaliteiten:

  • De werkgevers overhandigen met de loonfiche voor de maand mei, aan elke in hun onderneming tewerkgestelde bediende op 15 juni 2018 alsook aan hen die gedekt zijn door het regime van de gelijkgestelde dagen, bepaald in artikel 4, 3°, een behoorlijk ingevuld formulier waarvan het model wordt opgemaakt door de Raad van bestuur van het Sociaal Fonds.
  • Deze formulieren worden ambtshalve of op hun verzoek ter beschikking gesteld van de werkgevers door het beheer van het Sociaal Fonds, gevestigd in de Edmond Van Nieuwenhuyse 8 te 1160 Brussel.
  • De bedienden die de toekenningsvoorwaarden vervullen bezorgen aan de organisatie, waarvan zij lid zijn, het boven vermelde formulier in tweevoud.
  • Om het Sociaal Fonds de mogelijkheid te bieden de definitieve sociale voordelen af te rekenen overeenkomstig deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt de bijdrage die door de werkgever aan het Sociaal Fonds moet worden betaald, bepaald op 94 euro per tewerkgestelde bediende op datum van 30 september 2017.
  • De werkgevers moeten de verschuldigde bedragen uiterlijk op 31 mei storten aan het Sociaal Fonds.
 
 

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
10/07/2018
Registratienr
146836
Geldig van
01/01/2018
Geldig tot
31/12/2018
Neerleggingsdatum
13/07/2018
Registratiedatum
23/07/2018
Onderwerp
vastlegging voor 2018 van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming
BS Bericht van neerlegging
27/07/2018
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
04/11/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
23/11/2018
Keywords
SYNDICALE VORMING, SYNDICALE PREMIE, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Historiek
01/01/2024 31/12/2024 25 Syndicale premie
01/01/2023 31/12/2023 25 Syndicale premie
01/01/2022 31/12/2022 25 Syndicale premie
01/01/2021 31/12/2021 25 Syndicale premie
01/01/2020 31/12/2020 25 Syndicale premie
01/01/2019 31/12/2019 25 Korting op de syndicale bijdrage voor het jaar 2019
01/01/2018 31/12/2018 25 Korting op de syndicale bijdrage voor het jaar 2018
01/01/2017 31/12/2017 25 Korting op de syndicale bijdrage voor het jaar 2017
01/01/2018 31/12/2017 25 Korting op de syndicale bijdrage voor het jaar 2018
01/01/2016 31/12/2016 25 Korting op de syndicale bijdrage voor het jaar 2016
01/01/2015 31/12/2015 25 Korting op de syndicale bijdrage voor het jaar 2015
01/01/2014 31/12/2014 25 Korting op de syndicale bijdrage voor het jaar 2014
01/01/2013 31/12/2013 25 Korting op de syndicale bijdrage voor het jaar 2013 - behalve PSC 202.01
01/01/2012 31/12/2012 25 Korting op de syndicale bijdrage voor het jaar 2012 - behalve PSC 202.01
01/01/2011 31/12/2011 25 Korting op de syndicale bijdrage voor het jaar 2011
01/01/2010 31/12/2010 25 Korting op de syndicale bijdrage voor het jaar 2010
01/01/2008 31/12/2008 25 Korting op de syndicale bijdrage voor het jaar 2008
01/01/2007 31/12/2007 25 Korting op de syndicale bijdrage voor het jaar 2007
01/01/2006 31/12/2006 25 Korting op de syndicale bijdrage voor het jaar 2006
01/01/2005 31/12/2005 25 Korting op de syndicale bijdrage voor het jaar 2005
01/01/2003 31/12/2004 25 Korting op de syndicale bijdrage voor het jaar 2003
01/01/2001 31/12/2002 25 Korting op de syndicale bijdrage voor de jaren 2001 en 2002
01/01/1999 31/12/2000 25 Korting op de syndicale bijdrage