2402 Syndicale vorming voor het jaar 2018

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 02/06/2020
Geldig vanaf: 01/01/2018
Geldig tot: 31/12/2018

Principe:

  • De representieve interprofessionele bediendenorganisaties hebben recht op een financiële deelneming ten laste van het Sociaal Fonds voor de onkosten die ze dragen bij de organisatie van cursussen of seminaries met het oog op de verbetering van de kennis van de bedienden op economisch, sociaal en technisch vlak.

 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op de werkgevers en de bedienden die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PC 202.01).

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
10/07/2018
Registratienr
146836
Geldig van
01/01/2018
Geldig tot
31/12/2018
Neerleggingsdatum
13/07/2018
Registratiedatum
23/07/2018
Onderwerp
vastlegging voor 2018 van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming
BS Bericht van neerlegging
27/07/2018
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
04/11/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
23/11/2018
Keywords
SYNDICALE VORMING, SYNDICALE PREMIE, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Historiek
01/01/2024 31/12/2024 24 Syndicale vorming
01/01/2023 31/12/2023 24 Syndicale vorming
01/01/2022 31/12/2022 24 Syndicale vorming
01/01/2021 31/12/2021 24 Syndicale vorming
01/01/2020 31/12/2020 24 Syndicale vorming
01/01/2019 31/12/2019 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2019
01/01/2018 31/12/2018 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2018
01/01/2017 31/12/2017 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2017
01/01/2018 31/12/2017 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2018
01/01/2016 31/12/2016 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2016
01/01/2015 31/12/2015 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2015
01/01/2014 31/12/2014 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2014
01/01/2013 31/12/2013 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2013 - behalve PSC 202.01
01/01/2012 31/12/2012 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2012 - behalve PSC 202.01
01/01/2011 31/12/2011 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2011
01/01/2010 31/12/2010 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2010
01/01/2009 31/12/2009 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2009
01/01/2008 31/12/2008 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2008
01/01/2007 31/12/2007 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2007
01/01/2006 31/01/2006 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2006
01/01/2005 31/12/2005 24 02 Formation syndicale année 2005
01/01/2003 31/12/2004 24 02 Syndicale vorming voor het jaar 2003
01/01/2001 31/12/2002 24 02 Syndicale vorming voor de jaren 2001 en 2002
01/01/1999 31/12/2000 24 02 Syndicale vorming