202

Registratienr. Onderwerp Datum CAO Geldig van Geldig tot
179621 Vastlegging voor 2023 van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming 11/05/2023 01/01/2023 31/12/2023
175236 Vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2023-2024 29/06/2022 01/01/2023 31/12/2024
174572 Korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming 19/04/2022 01/01/2022 31/12/2022
174573 Risicogroepen 2021-2022 19/04/2022 01/01/2021 31/12/2022
174151 Lonen 13/01/2022 01/12/2021
169336 Risicogroepen 21/12/2021 01/01/2021 31/12/2022
169328 Coronapremie 21/12/2021 01/01/2021 31/12/2021
170176 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 23/11/2021 01/07/2021 30/06/2023
170175 Landingsbanen 23/11/2021 01/01/2022 31/12/2022
170174 Landingsbanen 2023 23/11/2021 01/01/2023 30/06/2023
170179 Jaarlijkse premie 23/11/2021 23/11/2021
170178 Jaarlijkse premie 23/11/2021 23/11/2021
170171 Beroepsopleiding 23/11/2021 01/01/2021 31/12/2022
168735 Coronapremie 23/11/2021 01/01/2021 01/01/2021
170173 Tijdskrediet 23/11/2021 01/01/2022 30/06/2023
173136 Vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2023-2024 23/11/2021 01/01/2023 01/01/2023
173134 Arbeidsduur 23/11/2021 23/11/2021
173135 Vervoerskosten 23/11/2021 01/01/2022
173470 Sectorakkoord 2021-2022 23/11/2021 01/07/2021 30/06/2023
170177 Vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2021-2022 23/11/2021 01/01/2021 31/12/2022
170172 Ecocheques 23/11/2021 23/11/2021
171597 Eenmalige premie 23/11/2021 01/01/2021 31/12/2021
168033 Tijdskrediet 19/10/2021 01/07/2021 31/12/2021
167432 Tijdskrediet 27/09/2021 01/07/2021 31/12/2021
167435 Toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan 27/09/2021 01/01/2021 31/12/2021
165626 Levenslang en duaal leren 03/05/2021 01/01/2021 31/12/2022
165011 Modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming 22/04/2021 01/01/2021 31/12/2021
160982 Statuut van de syndicale afvaardigingen 02/07/2020 01/01/2020
157723 Vastlegging, voor 2020, van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming 12/02/2020 01/01/2020 31/12/2020
157722 tewerkstelling en vorming van de risicogroepen 12/02/2020 01/01/2019 31/12/2020
154920 loonvoorwaarden 23/09/2019 01/07/2019
154511 arbeidsduur 23/09/2019 01/01/2020
154921 toekenning van een eenmalige premie in uitvoering van het sectorakkoord 2019-2020 23/09/2019 01/01/2019 31/12/2019
154474 beroepsopleiding 23/09/2019 01/01/2019 31/12/2020
154510 vervoerskosten van de werknemers 23/09/2019 01/01/2020
153809 recht op de uitkeringen voor een landingsbaan 03/09/2019 01/01/2019 31/12/2020
153810 werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar na 40 jaar beroepsverleden of na 33 jaar of 35 jaar voor de werknemers die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn 03/09/2019 01/01/2019 31/12/2020
153808 tijdskrediet 03/09/2019 01/07/2019 30/06/2021
153807 sectoraal akkoord 2019-2020 10/07/2019 01/07/2019 30/06/2021
151590 vastlegging voor 2019 van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming 26/03/2019 01/01/2019 31/12/2019
146836 vastlegging voor 2018 van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming 10/07/2018 01/01/2018 31/12/2018
145853 modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming 27/03/2018 01/01/2018 01/01/2018
145852 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 27/03/2018 01/01/2017 31/12/2018
141988 éénmalige premie 04/09/2017 01/01/2017 31/12/2017
141989 toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2005-2006 04/09/2017 01/01/2017
141987 jaarlijkse premie 04/09/2017 01/01/2017
142229 beroepsopleiding 04/09/2017 01/01/2017 31/12/2018
142260 lonen 04/09/2017 01/07/2017 01/07/2019
141990 toekenning ecocheques 04/09/2017 01/01/2017
141973 tijdskrediet 04/09/2017 01/07/2017 30/06/2019
141983 onderhoud van werkkledij 04/09/2017 01/07/2017
141986 deeltijdse arbeid 04/09/2017 01/10/2017
141972 verlaging tot 55 jaar van het recht op uitkeringen tijdskrediet in toepassing van de CAO nr. 127 van de NAR 04/09/2017 01/01/2017 31/12/2018
141985 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 04/09/2017 01/01/2017 01/01/2017
141984 werkloosheid met bedrijfstoeslag 04/09/2017 01/01/2017 31/12/2018
140985 sectoraal akkoord 2017-2018 03/07/2017 01/07/2017 30/06/2019
139290 korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming 20/04/2017 01/01/2017 31/12/2017
133533 tewerkstelling en vorming van risicogroepen 20/04/2016 01/01/2015 31/12/2016
133532 vastlegging voor 2016 van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming 20/04/2016 01/01/2016 31/12/2016
131108 invoeren van nachtarbeid voor e-commerce activiteiten 14/01/2016 01/01/2016
130037 jaarlijkse premie in uitvoering van het sectoraal akkoord 2015-2016 21/09/2015 01/01/2016 31/12/2016
130038 jaarlijkse premie in uitvoering van het sectoraal akkoord 2005-2006 21/09/2015 01/01/2016 31/12/2017
130036 koppeling van de bezoldigingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen 21/09/2015 01/07/2015
131918 statuut van de syndicale afvaardiging 21/09/2015 01/09/2015 31/12/2019
130039 toekenning ecocheques 21/09/2015 01/01/2015 31/12/2016
130033 loonvoorwaarden 21/09/2015 01/07/2015 30/06/2017
130013 tijdskrediet 21/09/2015 01/07/2015 30/06/2017
130016 afwezigheden 21/09/2015 01/01/2016
129826 deeltijdse arbeid 21/09/2015 01/09/2015 30/09/2017
130035 gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 21/09/2015 01/07/2015
128610 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 30/06/2015 01/01/2015 01/01/2015
128562 verlaging tot 55 jaar van het recht op uitkeringen tijdskrediet in toepassing van de CAO nr. 118 van de NAR 30/06/2015 01/01/2015 31/12/2016
129100 sectoraal akkoord 2015-2016 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2017
128560 werkloosheid met bedrijfstoeslag 60 jaar 30/06/2015 01/01/2015 31/12/2017
128561 werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar 30/06/2015 01/01/2015 31/12/2016
127414 modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming 20/05/2015 01/01/2015 31/12/2015
125702 gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 18/12/2014 01/01/2015 01/07/2015
122618 jaarlijkse premie 21/05/2014 01/03/2014 01/01/2016
122857 werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar of op 58 jaar 21/05/2014 11/12/2013 31/12/2015
122617 koppeling van de bezoldigingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen 21/05/2014 01/05/2014 01/07/2015
121726 modaliteiten van de syndicale vorming en van de toekenning van de korting op de syndicale bijdrage 19/03/2014 01/01/2014 31/12/2014
121206 financiële bijdrage in de vervoerskosten 19/02/2014 01/01/2014 31/12/2019
121207 tewerkstelling 19/02/2014 01/01/2014
122053 toekenning ecocheques 19/02/2014 01/12/2013 01/01/2015
121204 gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 19/02/2014 01/01/2014 01/01/2015
121205 functieclassificatie 19/02/2014 01/01/2014
122059 tijdskrediet 19/02/2014 01/07/2013 30/06/2015
119422 werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar of op 56 jaar 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013
121361 sectoraal akkoord 2013-2014 11/12/2013 01/01/2013 31/12/2015
119420 bijkomende vormingsinspanningen 11/12/2013 01/01/2013 31/12/2014
119421 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 11/12/2013 01/01/2013 31/12/2014
114269 syndicale premie 13/03/2013 01/01/2013 30/06/2015
109691 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 02/05/2012 01/01/2011 31/12/2012
109690 toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming 02/05/2012 01/01/2012 31/12/2012
108112 deeltijdse arbeid 11/01/2012 01/01/2012 01/09/2015
108113 wekelijkse arbeidsduur 11/01/2012 01/01/2012 31/12/2019
108110 gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 11/01/2012 01/01/2012 01/01/2014
108111 loon- en arbeidsvoorwaarden 11/01/2012 01/12/2011 01/07/2015
107749 brugpensioen op 58 jaar 09/12/2011 09/12/2011 31/12/2013
107748 professionele vorming 09/12/2011 01/01/2011 30/06/2015
107751 financiële bijdrage in de vervoerskosten 09/12/2011 01/01/2012 01/01/2014
107750 brugpensioen op 56 jaar - 40 jaar beroepsverleden 09/12/2011 01/01/2011 31/12/2012
107745 tijdskrediet 09/12/2011 30/06/2011 31/12/2013
107744 sectoraal akkoord 2011-2012 09/12/2011 01/07/2011 31/12/2013
107747 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 09/12/2011 01/01/2011 01/01/2011
107746 ecocheques 09/12/2011 01/06/2011 01/12/2013
104957 toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en de syndicale vorming 29/06/2011 01/01/2011 31/12/2011
99926 modaliteiten van de syndicale vorming en van de toekenning van de korting op de syndicale bijdrage 25/05/2010 01/01/2010 31/12/2010
99925 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 25/05/2010 01/01/2009 31/12/2010
95216 brugpensioen op 58 jaar 23/06/2009 01/01/2011 31/12/2011
95218 korting op de syndicale bijdrage en de syndicale vorming 23/06/2009 01/01/2009 31/12/2009
95217 brugpensioen op 56 jaar - 40 jaar beroepsverleden 23/06/2009 01/04/2010 31/12/2010
95214 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 23/06/2009 01/01/2009 01/01/2009
95212 professionele vorming 23/06/2009 01/01/2009 31/12/2010
95211 ecocheques 23/06/2009 01/07/2009 01/06/2011
95213 tijdskrediet 23/06/2009 01/04/2009 30/06/2011
95210 financiële bijdrage in de vervoerskosten 26/05/2009 01/07/2009 01/01/2012
91895 korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming 24/03/2009 01/01/2009 01/01/2009
91013 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 04/02/2009 01/01/2007 31/12/2008
87599 modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en de syndicale vorming 10/03/2008 01/01/2008 31/12/2008
86349 deeltijdse arbeid 10/12/2007 01/10/2005
84927 korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming 27/08/2007 01/01/2007 31/12/2007
84926 opeenvolgende arbeidscontracten 27/08/2007 01/04/2007
84925 tijdskrediet 27/08/2007 01/04/2007 31/03/2009
84929 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 27/08/2007 01/01/2007 31/12/2008
84928 statuut van de syndicale afvaardiging 27/08/2007 01/01/2007 01/09/2015
84922 koppeling van de bezoldigingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen 27/08/2007 01/07/2007 01/05/2014
84923 gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 27/08/2007 01/07/2007 01/01/2012
84921 lonen 27/08/2007 01/07/2007 01/12/2011
84924 kerstpremie 27/08/2007 01/07/2007
84228 brugpensioen op 58 jaar 03/07/2007 01/01/2008 31/12/2010
84227 sectoraal akkoord 2007-2008 03/07/2007 31/12/2010
82612 wijziging en coördinatie van de statuten van het Fonds voor bestaanzekerheid 22/03/2007 01/01/2007
82425 syndicale premie 22/03/2007 01/01/2007 31/12/2006
80425 modaliteiten van de syndicale vorming en van de toekenning van de korting op de syndicale bijdrage 04/07/2006 01/01/2006 31/12/2006
75728 koppeling van de bezoldigingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen 30/06/2005 01/07/2005 30/06/2007
75727 loonvoorwaarden 30/06/2005 01/07/2005 30/06/2007
75730 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 30/06/2005 01/01/2005 31/12/2006
75725 Kerstpremie 30/06/2005 01/07/2005 30/06/2007
75729 brugpensioen op 58 jaar 30/06/2005 01/01/2006 31/12/2007
75724 deeltijdse arbeid 30/06/2005 01/10/2005 01/01/2012
75723 jaarlijkse premie 30/06/2005 01/01/2006 01/03/2014
75726 gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 30/06/2005 01/07/2005 30/06/2007
75197 korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming 02/06/2005 01/01/2005 31/12/2005
75195 tijdskrediet 02/06/2005 01/04/2005 30/06/2021
72086 korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming 24/05/2004 01/01/2004 31/12/2004
68016 korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming 30/06/2003 01/01/2003 31/12/2003
68015 brugpensioen op 58 jaar 30/06/2003 31/12/2005
68034 loonvoorwaarden 30/06/2003 01/07/2003 30/06/2005
68014 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 30/06/2003 31/12/2004
68013 tijdskrediet 30/06/2003 31/03/2005
68012 gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 30/06/2003 30/06/2005
64940 Kerstpremie 05/11/2002 30/06/2005
64941 Tewerkstelling 05/11/2002 01/01/2014
64907 borgtocht van klein- filiaalhouders 05/11/2002
64949 Overlonen en premies 05/11/2002
65125 koppeling van de bezoldigingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen 05/11/2002 30/06/2005
64942 loonvoorwaarden 05/11/2002 30/06/2003
64902 Afwezigheden 05/11/2002 01/01/2016
64903 functieclassificatie 05/11/2002 01/01/2014
64809 statuut van de syndicale afvaardiging 05/11/2002 31/12/2006
64906 instelling van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 05/11/2002 30/06/2003
64905 toekenning van een jaarlijkse premie 05/11/2002
64904 deeltijdse arbeid 05/11/2002 30/09/2005
64894 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 01/10/2002 31/12/2002
63311 syndicale premie 13/06/2002 01/01/2002 31/12/2002
63312 tijdskrediet 04/06/2002 30/06/2003
63310 brugpensioen op 58 jaar 04/06/2002 30/06/2003
58519 korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming 03/07/2001 31/12/2001
55707 wijziging van de overeenkomst van 14 juni 1999 betreffende de tewerkstelling en de vorming 25/09/2000 31/12/2001
55042 korting op de syndicale bijdrage en syndicale vorming 02/05/2000 31/12/2000