202 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen: nieuw bedrag op 1 mei 2017

05/05/2017

Volgens het indexatiesysteem van toepassing in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren moet het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen van de bedienden tewerkgesteld in de ondernemingen ressorterend onder dit paritair comité, met uitsluiting van de ondernemingen ressorterend onder het Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01), verhoogd worden met 1% vanaf 1 mei 2017.

Op 1 mei 2017, wordt een gemiddeld bruto maandinkomen van 1.615,04 EUR gewaarborgd aan de bediende van 18 jaar of ouder.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 0403 van de sectorale documentatie.