202 Tewerkstelling van minderjarige studenten op zondag

16/04/2018

Jongeren van 16 en 17 jaar kunnen voortaan op zondag een studentenjob uitoefenen in de zelfstandige kleinhandel, de kleinhandel in voedingswaren, de grote kleinhandelszaken en de warenhuizen.

De winkels mogen voortaan jongeren van 16 en 17 jaar in dienst nemen met een studentenovereenkomst om hen op zondag tewerk te stellen ingeval zondagswerk toegelaten is voor meerderjarige werknemers.

De werkgevers moeten onder de volgende paritaire comités ressorteren:

  • Paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC nr. 201);
  • Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC nr. 202);
  • Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken (PC nr. 311);
  • Paritair comité voor de warenhuizen (PC nr. 312).

Deze toelating om in deze sectoren op zondag jobstudenten van 16  en 17 jaar tewerk te stellen ingeval zondagswerk voor meerderjarige werknemers is toegelaten, is van toepassing vanaf 16 april 2018.

Deze versoepeling van de leeftijdsgrens heeft tot doel het leven te vergemakkelijken van de handelaars die een beroep doen op extra jobstudenten en de jongere studenten de mogelijkheid te geven geld te verdienen. Deze studenten zijn een welkome personeelsversterking op zondag. Dit is bijvoorbeeld het geval in bakkerijen die hun personeel op zondag een ganse dag mogen tewerk stellen en hun grootste omzet op zondag behalen.

We herinneren eraan dat zondagswerk in principe verboden is. De wet voorziet echter in uitzonderingen en in de mogelijkheid om bij koninklijk besluit van dit principe af te wijken in bepaalde bedrijfstakken voor het uitvoeren van bepaalde werken of voor bepaalde werknemerscategorieën. De verlaging van de leeftijd voor studentenjobs waarvan hier sprake, gebeurt in deze context.