202 Op 1 juli 2015: Laatste fase van de progressieve afschaffing van de jongerenbarema’s en nieuwe studentenbarema

10/07/2015

Afschaffing van aanvangsleeftijd van 21 jaar voor barema’s niet-studenten

Vanaf 1 juli 2015 wordt de sectorale aanvangsleeftijd van 21 jaar afgeschaft.

Concreet wil dit zeggen dat:

 • de beroepsloopbaan van 22 jaar begint te lopen vanaf de indiensttreding;
 • er geen blokkering meer is van het barema aan 100% tussen de aanwerving vóór 21 jaar en 21 jaar.

Dit doet geen afbreuk aan de bedrijfseigen barema’s, die onverkort van toepassing blijven, met dien verstande dat de sectorale barema’s als minima moeten gerespecteerd worden.

Studentenbarema PC 202

Vanaf 1 juli 2015 wordt in PC 202 een apart studentenbarema ingevoerd volgens de volgende principes:

 • Op basis van de volgende degressieve percentages:
  16 jaar : 75%
  17 jaar : 82,5%
  18 jaar : 87,5%
  19 jaar : 92,5%
  20 jaar : 97,5%
  21 jaar : 100%;
 • Toegepast op het  hierboven vermelde aanvangsbarema van de betreffende functiecategorie.

(Sectorakkoord voor 2015-2016)

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 0402 van de sectorale documentatie.