202 Invoering van nachtarbeid voor e-commerce activiteiten

25/01/2016

In het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren werd op 14 januari 2016 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende het invoeren van nachtarbeid voor e-commerce activiteiten.

De sectorale kader-CAO is een "draaiboek" dat een aantal basisprincipes bevat die op ondernemingsvlak op maat worden ingevuld via CAO of voor ondernemingen zonder syndicale delegatie via wijziging van het arbeidsreglement.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 0704 van de sectorale documentatie.