202 December 2019: betaling van de éénmalige premie in uitvoering van het sectorakkoord 2019-2020

25/11/2019

Bedrag: 75 EUR bruto voltijds tewerkgestelde werknemers; pro rata voor deeltijdse werknemers.

Voorwaarde: in dienst zijn op 30 november 2019; afwezigheden hebben geen effect op de betaling van de premie.

Betaling: in december 2019, samen met de eindejaarspremie.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 0601 van de sectorale documentatie.