20 Tussenkomsten van het Sociaal Fonds

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 12/09/2022
Geldig vanaf: 01/01/2021
Geldig tot: 31/12/2022

Tussenkomsten:

 • Toeslag bij halftijds tijdskrediet: zie hfdst. 2806.
 • Toelage definitieve arbeidsongeschiktheid: 194,36 EUR/maand gedurende de eerste 24 maanden (bedrag op 01.01.2022).
 • Kinderopvang: 3 EUR/dag (max. 600 EUR/jaar ).
 • Aanwervingspremie jongeren -26 in risicogroepen-ingroeibanen: 750 EUR voor voltijdse werknemer en 400 EUR voor deeltijdse werknemer (min. 24 u/week) na 12 maanden anciënniteit.

Betaling: door het Fonds.

In het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren werd op 19 april 2022 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen (nr. 174573/CO/202).

Wij geven u hierna de bepalingen met betrekking tot de tussenkomsten van het Fonds.

Voor de statuten van het Sociaal Fonds en de werkgeversbijdragen : zie onze sectorale documentatie Hfdst. 1901, Hfdst. 1902 en Hfdst. 1903.

1. Tijdskrediet

Zie het hoofdstuk 2806.

2. Toelage definitieve arbeidsongeschiktheid

Een aanpassingstoelage wordt toegekend door het Fonds aan de bedienden van het sector gedurende de 24 eerste maanden van hun definitieve arbeidsongeschiktheid: 194,36 EUR/maand (vanaf 01.01.2022).

Historiek van het bedrag:

 • 01.07.2020: 186 EUR/maand (cao);
 • 01.01.2020: 188,66 EUR/maand (indexatie);
 • 01.01.2021: 190,55 EUR/maand (indexatie).

3. Kinderopvang

Tussenkomst in de kinderopvang voor kinderen van 0 tot 6 jaar, voor de jaren 2021 en 2022:

 • 3 EUR per dag effectieve opvang en per kind (max. 600 EUR/jaar).
 • Op basis van het fiscaal attest inzake uitgave voor de opvang van kinderen.
 • Recht voor elk van de 2 ouders (voorwaarden: 12 volledige maanden anciënniteit hebben in de sector en een arbeidsovereenkomst hebben bij een werkgever van de sector op het moment van de opvang van het kind).
 • Aanvragen ingediend door de werknemers bij de werkgevers die een volledige dossier overmaken aan het Fonds.

4. Aanwervingspremie

 • Jongeren minder dan 26 jaar in risicogroepen.
 • Eénmalige forfaitaire toelage: 750 EUR voor een voltijdse werknemer en 400 EUR voor een deeltijdse werknemer (min. 24 uur/week).
 • Werknemer met een contract van onbepaalde duur met minstens 12 maanden anciënniteit in de onderneming (hierbij wordt de tewerkstelling in een contract van bepaalde duur bij dezelfde werkgever die zonder onderbreking voorafgaat aan het contract van onbepaalde duur mee in rekening gebracht).

5. Financiering

Bijdrage van de werkgevers: zie hoofdstuk 1903.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
19/04/2022
Registratienr
174573
Geldig van
01/01/2021
Geldig tot
31/12/2022
Neerleggingsdatum
04/05/2022
Registratiedatum
24/08/2022
Buiten bereik
Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01)
Onderwerp
Risicogroepen 2021-2022
BS Bericht van neerlegging
12/09/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
16/04/2023
Gepubliceerd in het B.St. van
23/05/2023
Keywords
ALTERNATIEF VOORDEEL/BELONINGSWIJZE (EXCL. PREMIE, CHEQUE, BONUS), TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, AANWERVING, RISICOGROEPEN, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, AANWERVING, RISICOGROEPEN, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, VOORDELEN M.B.T. KINDEREN
Tekst aangepast op
26/08/2022

Datum CAO
21/12/2021
Registratienr
169336
Geldig van
01/01/2021
Geldig tot
31/12/2022
Neerleggingsdatum
24/12/2021
Registratiedatum
12/01/2022
Buiten bereik
Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01)
Onderwerp
Risicogroepen
BS Bericht van neerlegging
08/02/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
19/06/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
22/11/2022
Keywords
ALTERNATIEF VOORDEEL/BELONINGSWIJZE (EXCL. PREMIE, CHEQUE, BONUS), TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, AANWERVING, RISICOGROEPEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, AANWERVING, RISICOGROEPEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, VOORDELEN M.B.T. KINDEREN
Tekst aangepast op
22/01/2022

Historiek
01/01/2023 31/12/2024 20 Tussenkomsten van het Sociaal Fonds
01/01/2021 31/12/2022 20 Tussenkomsten van het Sociaal Fonds
01/01/2019 31/12/2020 20 Tussenkomsten van het Sociaal Fonds
01/01/2017 31/12/2018 20 Tussenkomsten van het Sociaal Fonds