1902 Fonds voor bestaanszekerheid: syndicale bijdragen en syndicale vorming

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 02/06/2023
Geldig vanaf: 01/01/2023
Geldig tot: 31/12/2023

Bedrag 2023: 98 EUR per tewerkgestelde bediende en per werknemer in SWT op 30 september 2022.

Geïnd door: de bijdrage wordt door het Sociaal fonds geïnd in de loop van de maand april (storting uiterlijk op 31 mei aan het Sociaal fonds).

In het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren werd op 11 mei 2023 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten ter vastlegging voor 2023 van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming (nr. 179621/CO/202).

Syndicale vorming: zie hoofdstuk 24.

Syndicale premie (en historiek van bijdrage): zie hoofdstuk 25.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
11/05/2023
Registratienr
179621
Geldig van
01/01/2023
Geldig tot
31/12/2023
Neerleggingsdatum
11/05/2023
Registratiedatum
16/05/2023
Buiten bereik
Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01)
Onderwerp
Vastlegging voor 2023 van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming
BS Bericht van neerlegging
13/06/2023
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
20/12/2023
Gepubliceerd in het B.St. van
12/01/2024
Keywords
SYNDICALE VORMING, SYNDICALE PREMIE, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, SYNDICALE VORMING, SYNDICALE PREMIE, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, SYNDICALE PREMIE
Tekst aangepast op
18/05/2023

Historiek
01/01/2024 31/12/2024 1902 Fonds voor bestaanszekerheid: syndicale bijdragen en syndicale vorming
01/01/2023 31/12/2023 1902 Fonds voor bestaanszekerheid: syndicale bijdragen en syndicale vorming
01/01/2022 31/12/2022 1902 Fonds voor bestaanszekerheid: syndicale bijdragen en syndicale vorming
01/01/2021 31/12/2021 1902 Fonds voor bestaanszekerheid: syndicale bijdragen en syndicale vorming
01/01/2020 31/12/2020 1902 Fonds voor bestaanszekerheid: syndicale bijdragen en syndicale vorming
01/01/2019 31/12/2019 1902 Werkgeversbijdrage voor het sociaal fonds
01/01/2018 31/12/2018 1902 Werkgeversbijdrage voor het sociaal fonds
01/01/2017 31/12/2017 1902 Werkgeversbijdrage voor het sociaal fonds
01/01/2016 31/12/2016 1902 Werkgeversbijdrage voor het sociaal fonds
01/01/2015 31/12/2015 1902 Werkgeversbijdrage voor het sociaal fonds
01/01/2014 31/12/2014 1902 Werkgeversbijdrage voor het sociaal fonds
01/01/2013 31/12/2013 1902 Werkgeversbijdrage voor het sociaal fonds
01/01/2012 31/12/2012 1902 Werkgeversbijdrage voor het sociaal fonds
01/01/2011 31/12/2011 1902 Werkgeversbijdrage voor het sociaal fonds
01/01/2010 31/12/2010 1902 Werkgeversbijdrage voor het sociaal fonds
01/01/2009 31/12/2009 1902 Werkgeversbijdrage voor het sociaal fonds
01/01/2008 31/12/2008 1902 Werkgeversbijdrage voor het sociaal fonds
01/01/2007 31/12/2007 1902 Werkgeversbijdrage voor het sociaal fonds
01/01/2006 31/12/2006 1902 Werkgeversbijdrage voor het sociaal fonds
01/01/2005 31/12/2005 1902 Werkgeversbijdrage voor het sociaal fonds
01/01/2004 31/12/2004 1902 Werkgeversbijdrage voor het sociaal fonds
01/01/2003 31/12/2003 1902 Werkgeversbijdrage voor het sociaal fonds
01/01/2002 31/12/2002 1902 Werkgeversbijdrage voor het sociaal fonds
01/01/2001 31/12/2001 1902 Werkgeversbijdrage voor het sociaal fonds
01/01/2000 31/12/2000 1902 Werkgeversbijdrage voor het sociaal fonds
01/01/1997 31/12/1999 1902 Werkgeversbijdrage voor het sociaal fonds