1901 Fonds voor bestaanszekerheid: statuten

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 31/01/2008
Geldig vanaf: 01/01/2007

Naam: Sociaal Fonds der levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen.

Adres: 1160 Brussel, Edmond Van Nieuwenhuyselaan, 8.

Op 22 maart 2007 werd in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juli 1976 tot oprichting van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren" en tot vaststelling van zijn statuten (nr. 82612/CO/202).

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
22/03/2007
Registratienr
82612
Geldig van
01/01/2007
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
23/03/2007
Registratiedatum
25/04/2007
Onderwerp
wijziging en coördinatie van de statuten van het Fonds voor bestaanzekerheid
BS Bericht van neerlegging
24/05/2007
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
12/09/2007
Gepubliceerd in het B.St. van
30/10/2007
Keywords
FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Historiek
01/01/2007 31/12/2999 1901 Fonds voor bestaanszekerheid: statuten