173470 (PC 202.00.00-00.00)

Behandeling: ok
Datum CAO
23/11/2021
Registratienr
173470
Geldig van
01/07/2021
Geldig tot
30/06/2023
Neerleggingsdatum
07/12/2021
Registratiedatum
17/06/2022
Buiten bereik
Paritair subcomité 202.01
Onderwerp
Sectorakkoord 2021-2022
BS Bericht van neerlegging
27/06/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
12/02/2023
Gepubliceerd in het B.St. van
31/03/2023
Keywords
LONEN, MAALTIJDCHEQUES, ECOCHEQUES, GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES, EINDEJAARSPREMIE, EENMALIGE PREMIE, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, ALTERNATIEF VOORDEEL/BELONINGSWIJZE (EXCL. PREMIE, CHEQUE, BONUS), AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, ARBEIDSDUURMODALITEITEN, DEELTIJDSE ARBEID, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, AANWERVING, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, RISICOGROEPEN, WELZIJN OP HET WERK, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT), SYNDICALE VORMING, SOCIALE VREDE, MINIMUMUUR- EN MAANDLONEN, GEWAARBORGD GEMIDDELD MINIMUMLOON OF -INKOMEN (GGMMI CAO 43), REËLE LONEN, LOONSVERHOGINGEN, ARBEIDSDUURMODALITEITEN, DEELTIJDSE ARBEID, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, AANWERVING, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), OUDERE WERKNEMERS: LANDINGSBANEN, RISICOGROEPEN, VEILIGHEID OP HET WERK, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT), SYNDICALE VORMING, SOCIALE VREDE, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, EINDEJAARSPREMIE, MAALTIJDCHEQUES, ECOCHEQUES, GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES, EENMALIGE PREMIE, AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, VOORDELEN M.B.T. KINDEREN, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN / VERHUISVERGOEDING
Tekst aangepast op
21/06/2022

Betrokken sectoren & hoofdstukken

202.00.00-00.00 (01)