151590 (PC 202.00.00-00.00)

Behandeling: ok
Datum CAO
26/03/2019
Registratienr
151590
Geldig van
01/01/2019
Geldig tot
31/12/2019
Neerleggingsdatum
08/05/2019
Registratiedatum
16/05/2019
Onderwerp
vastlegging voor 2019 van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming
BS Bericht van neerlegging
06/06/2019
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
23/06/2019
Gepubliceerd in het B.St. van
11/07/2019
Keywords
SYNDICALE VORMING, SYNDICALE PREMIE, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Betrokken sectoren & hoofdstukken

202.00.00-00.00 (24)
202.00.00-00.00 (25)
202.00.00-00.00 (1902)