146836 (PC 202.00.00-00.00)

Behandeling: ok
Datum CAO
10/07/2018
Registratienr
146836
Geldig van
01/01/2018
Geldig tot
31/12/2018
Neerleggingsdatum
13/07/2018
Registratiedatum
23/07/2018
Onderwerp
vastlegging voor 2018 van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming
BS Bericht van neerlegging
27/07/2018
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
04/11/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
23/11/2018
Keywords
SYNDICALE VORMING, SYNDICALE PREMIE, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Betrokken sectoren & hoofdstukken

202.00.00-00.00 (24)
202.00.00-00.00 (25)