1002 Anciënniteitsverlof

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 01/09/2020
Geldig vanaf: 01/01/2016

Begunstigden: administratief personeel, filiaalhouders en overige personeelsleden van de filialen.

Extra verlofdagen: volgens de anciënniteit in de onderneming:

  • 5 jaar anciënniteit: 1 dag;
  • 10 jaar anciënniteit: 2 dagen;
  • 15 jaar anciënniteit: 3 dagen;
  • 20 jaar anciënniteit: 4 dagen;
  • 25 jaar anciënniteit: 5 dagen;
  • 30 jaar anciënniteit: 6 dagen.

In het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren werd op 21 september 2015 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de afwezigheden (nr. 130016/CO/202).

1. Toepassingsgebied

PSC 202.01 uitgesloten.

2. Dagen anciënniteitsverlof

Een bijkomende vakantie wordt volgens de anciënniteit in de onderneming toegekend aan het administratief personeel, alsook aan de filiaalhouders en de overige personeelsleden van de filialen.

Deze vakantie bedraagt in meerdering van de wettelijke jaarlijkse vakantie :

Verlofdagen Anciënniteit
1 dag na 5 jaar
2 dagen na 10 jaar
3 dagen na 15 jaar
4 dagen na 20 jaar
5 dagen na 25 jaar
6 dagen na 30 jaar

3. Gunstiger regeling

In de ondernemingen met een gunstigere regeling inzake anciënniteitsverlof, hebben de bedienden met ten minste vijf jaar anciënniteit recht op één bijkomende dag verlof ten opzichte van de regeling die van kracht was vóór 1 april 1991.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
21/09/2015
Registratienr
130016
Geldig van
01/01/2016
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
05/10/2015
Registratiedatum
09/11/2015
Onderwerp
afwezigheden
BS Bericht van neerlegging
07/12/2015
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
25/03/2016
Gepubliceerd in het B.St. van
28/04/2016
Keywords
VAKANTIEGELD, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, KLEIN VERLET, VERLOF OM DWINGENDE REDEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET

Historiek
01/01/2016 31/12/2999 1002 Anciënniteitsverlof
01/01/2002 31/12/2015 1002 Anciënniteitsvakantie
01/04/1991 31/12/2001 1002 Anciënniteitsvakantie