09 Feestdagen

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 13/11/2015
Geldig vanaf: 01/01/2016

Regels betreffende de vervanging van de feestdagen.

In het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren werd op 21 september 2015 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de afwezigheden (nr 130016/CO/202).

Aan de bedienden worden tien feestdagen per jaar gewaarborgd.

De feestdag welke samenvalt met de dag of dehalve  dag van de week waarop gewoonlijk niet wordt gewerkt in het vijfdagenstelsel, wordt respectievelijk vervangen door een dag of een halve dag inhaalrust.

De ondernemingsraad stelt er jaarlijks de datum van vast. Zoniet wordt de inhaalrust toegestaan hetzij door verlenging van de jaarlijkse vakantie, hetzij binnen de vijftien dagen welke aan de feestdag in kwestie voorafgaan of erop volgen.

Vakantiedagen andere dan deze bij wet en overeenkomst voorzien als jaarlijkse vakantie en wettelijke feestdagen kunnen wordenbeschouwd als inhaalrustdagen voor de wettelijke feestdagen welke samenvallen met een weekdag waarop gewoonlijk niet wordt gewerkt.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
21/09/2015
Registratienr
130016
Geldig van
01/01/2016
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
05/10/2015
Registratiedatum
09/11/2015
Onderwerp
afwezigheden
BS Bericht van neerlegging
07/12/2015
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
25/03/2016
Gepubliceerd in het B.St. van
28/04/2016
Keywords
VAKANTIEGELD, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, KLEIN VERLET, VERLOF OM DWINGENDE REDEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET

Historiek
01/01/2016 31/12/2999 09 Feestdagen
01/01/2002 31/12/2015 09 Feestdagen
01/04/1993 31/12/2001 09 Feestdagen