0605 Coronapremie 2021 (consumptiecheque)

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 04/02/2022
Geldig vanaf: 01/01/2021
Geldig tot: 31/12/2021

Bedrag: 500 EUR (behalve Match en Mestdagh: 200 EUR).

Uitzondering: PSC 202.01.

Betalingsdatum: december 2021.

Mogelijkheid tot omzetting: neen.

In het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren werd op 21 december 2021 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot toekenning van een coronapremie (nr 169328/CO/202).

Uitzondering: PSC 202.01

1. Bedrag en toekenningsvoorwaarden

De coronapremie in de vorm van consumptiecheques  wordt toegekend aan de werknemers als volgt:

  • werknemers van de bedrijven in PC 202 (met uitzondering van Match en Mestdagh): 500 EUR.
  • werknemers van de bedrijven Match en Mestdagh: 200 EUR.

Werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben (exclusief de langdurige zieken, d.w.z. langer dan 12 maanden ziek) op 30 september 2021 en op het moment van de uitbetaling komen in aanmerking voor de premie.

Aan de deeltijdse werknemers zullen deze voordelen naar verhouding tot hun effectieve gepresteerde en gelijkgestelde uren tussen 1 januari 2021 en 31 oktober 2021 toegekend worden.

2. Betalingsdatum

Deze coronapremie zal niet in aanmerking komen voor de berekening van de eindejaarspremie.

Deze coronapremie is een eenmalige premie die tegelijk met de eindejaarspremie van 2021 zal worden uitbetaald.

3. Specifieke voorwaarden

De werkgevers zullen de consumptiecheques coronapremie in elektronische vorm toekennen tenzij op het niveau van de onderneming wordt beslist om deze in papieren vorm toe te kennen, volgens de modaliteiten voorzien in deze overeenkomst.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
21/12/2021
Registratienr
169328
Geldig van
01/01/2021
Geldig tot
31/12/2021
Neerleggingsdatum
24/12/2021
Registratiedatum
12/01/2022
Buiten bereik
Paritair subcomité 202.01
Onderwerp
Coronapremie
BS Bericht van neerlegging
08/02/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
19/06/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
22/11/2022
Keywords
GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING
Tekst aangepast op
22/01/2022

Datum CAO
23/11/2021
Registratienr
168735
Geldig van
01/01/2021
Geldig tot
01/01/2021
Neerleggingsdatum
07/12/2021
Registratiedatum
09/12/2021
Buiten bereik
Paritair subcomité 202.01
Onderwerp
Coronapremie
BS Bericht van neerlegging
22/12/2021
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
-
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING
Tekst aangepast op
12/12/2021

Historiek
01/01/2021 31/12/2021 0605 Coronapremie 2021 (consumptiecheque)