0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 04/12/2023
Geldig vanaf: 01/01/2023
Geldig tot: 31/12/2023

Het gemiddeld maandelijks inkomen van de werknemer moet minstens een bepaald bedrag bereiken. De werkgever dient dus na te gaan (op het einde van elk jaar) of de som van de 12 maandwedden die de werknemer genoot, verhoogd met eventueel verkregen voordelen, met uitsluiting van het dubbel vakantiegeld en de loontoeslagen voor bijkomende of laattijdige arbeidsprestaties, minstens gelijk is aan de som van de twaalf bedragen van het gemiddeld minimum maandinkomen.

Om toe te laten deze controle te verrichten, wordt er een overzicht van de opeenvolgende bedragen van het gemiddeld minimum maandinkomen voor het jaar 2023 gegeven in het hoofdstuk.

In onze sectorale documentatie Hfdst. 0403 vindt u de bepalingen betreffende het gemiddeld minimum maandinkomen.

Kort samengevat komt de verplichting die u wordt opgelegd hierop neer: het gemiddeld maandelijks inkomen van uw werknemer moet minstens een bepaald bedrag bereiken en indien dit bedrag niet bereikt wordt, dient u, t.g.v. de betaling van een eindejaarspremie, te regulariseren. U dient dus na te gaan of de som van de 12 maandwedden die uw werknemer genoot tijdens het jaar, verhoogd met eventueel verkregen voordelen, met uitsluiting van het dubbel vakantiegeld en de loontoeslagen voor bijkomende of laattijdige arbeidsprestaties (zie punt 2 van het Hfdst. 0403), minstens gelijk zijn aan de som van de twaalf bedragen van het gemiddeld minimum maandinkomen.

Om u toe te laten deze controle te verrichten, geven wij u hierna een overzicht van de opeenvolgende bedragen van het gemiddeld minimum maandinkomen in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren voor het jaar 2023 voor de bedienden van 18 jaar en ouder.

Maand GGMMI
januari 2.002,95 EUR
februari 2.022,98 EUR
maart 2.022,98 EUR
april 2.022,98 EUR
mei 2.022,98 EUR
juni 2.022,98 EUR
juli 2.022,98 EUR
augustus 2.022,98 EUR
september 2.022,98 EUR
oktober 2.022,98 EUR
november 2.043,21 EUR
december 2.043,21 EUR
TOTAAL

24.296,19 EUR


Historiek
01/01/2024 31/12/2024 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht
01/01/2023 31/12/2023 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht
01/01/2022 31/12/2022 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht
01/01/2021 31/12/2021 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht
01/01/2020 31/12/2020 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht
01/01/2019 31/12/2019 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht voor 2019
01/01/2018 31/12/2018 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht voor 2018
01/01/2017 31/12/2017 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht voor 2017
01/01/2016 31/12/2016 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht voor 2016
01/01/2015 31/12/2015 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht voor 2015
01/01/2014 31/12/2014 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht voor 2014
01/01/2013 31/12/2013 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht voor 2013
01/01/2012 31/12/2012 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht voor 2012
01/01/2011 31/12/2011 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht voor 2011
01/01/2010 31/12/2010 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht voor 2010
01/01/2009 31/12/2009 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht voor 2009
01/01/2008 31/12/2008 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht voor 2008
01/01/2007 31/12/2007 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht voor 2007
01/01/2006 31/12/2006 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht voor 2006
01/01/2005 31/12/2005 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht voor 2005
01/01/2004 31/12/2004 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht voor 2004
01/01/2003 31/12/2003 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht voor 2003
01/01/2002 31/12/2002 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht voor 2002
01/01/2001 31/12/2001 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht voor 2001
01/01/2002 31/12/2001 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht voor 2002