0403 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 11/03/2024
Geldig vanaf: 01/07/2015

Bedrag op 01/03/2024: de bedienden van 18 jaar of ouder genieten ten minste een gemiddeld bruto maandinkomen van 2.063,64 EUR.

In het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren werd op 21 september 2015 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot instelling van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (nr. 130035/CO/202).

Wij geven u hierna de bepalingen van deze CAO gevolgd door een commentaar en de historiek van het bedrag.

1. Toepassingsgebied

PSC 202.01 uitgesloten.

2. Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen

Op 1 juli 2015, wordt een gemiddeld bruto maandinkomen van 1.583,22 EUR, berekend tegen index 100,62, spil van de stabilisatieschijf 99,62 — 100,62 — 101,62 (basis 2013 = 100), gewaarborgd aan de bediende van 18 jaar of ouder die normale arbeidsprestaties verricht in de zin van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988, gesloten in de Nationale arbeidsraad, betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 29 juli 1988.

Het gewaarborgd minimum maandinkomen omvat het overeengekomen loon, evenals alle voordelen verbonden aan de functie.

Zijn echter uitgesloten:

 • het dubbel vakantiegeld;
 • de loontoeslagen voor bijkomende of laattijdige arbeidsprestaties.

Aan de filiaalhouders die krachtens artikel 10 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2014 betreffende de functieclassificatie (nr. 121205/CO/202) geen normale arbeidsprestaties verrichten, wordt evenwel een gemiddeld minimum maandinkomen verzekerd dat wordt berekend door op het in voorgaand artikel bedoelde inkomensbedrag de deler 2,5 toe te passen wanneer de maandelijkse omzet (tegen index 100,62, spil van de stabilisatieschijf 99,62 — 100,62 — 101,62, basis 2013 = 100) lager is dan 11.440,98 EUR en de deler 2 wanneer deze omzet hoger is dan 11.440,99 EUR.

3. Koppeling aan de gezondheidsindex

Het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen wordt gekoppeld aan de gezondheidsindex zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015 betreffende de indexatie van de lonen.

4. Commentaar

In de maand december van ieder jaar wordt een afrekening gemaakt m.b.t. het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen. Deze jaarlijkse overzichten vindt u terug in onze sectorale documentatie Hfdst. 0404.

5. Historiek van het bedrag

 • 01/07/2015: 1.583,22 EUR (bedrag CAO)
 • 01/09/2016: 1.599,05 EUR (indexatie: +1 %)
 • 01/05/2017: 1.615,04 EUR (indexatie: +1 %)
 • 01/07/2017: 1.640,04 EUR (conventionele verhoging: +25 EUR - sectoraal akkoord 2017-2018)
 • 01/02/2018: 1.656,44 EUR (indexatie: +1 %)
 • 01/08/2018: 1.673,00 EUR (indexatie: +1 %)
 • 01/01/2019: 1.689,73 EUR (indexatie: +1 %)
 • 01/07/2019: 1.715,73 EUR (conventionele verhoging: +26 EUR - sectoraal akkoord 2019-2020)
 • 01/02/2020: 1.732,89 EUR (indexatie: +1 %)
 • 01/09/2020: 1.750,22 EUR (indexatie: +1 %)
 • 01/09/2021: 1.767,72 EUR (indexatie: +1 %)
 • 01/12/2021: 1.785,40 EUR (indexatie: +1 %)
 • 01/01/2022: 1.813,25 EUR (indexatie: +1 % EN conventionele verhoging: +10 EUR - protokolakkoord 2021-2022)
 • 01/03/2022: 1.831,38 EUR (indexatie: +1 %)
 • 01/04/2022: 1.868,19 EUR (indexatie: 2X +1 %)
 • 01/06/2022: 1.886,87 EUR (indexatie: +1 %);
 • 01/07/2022: 1.905,74 EUR (indexatie: +1 %);
 • 01/09/2022: 1.924,80 EUR (indexatie: +1 %);
 • 01/10/2022: 1.944,05 EUR (indexatie: +1 %);
 • 01/11/2022: 1.963,49 EUR (indexatie: +1 %);
 • 01/12/2022: 1.983,12 EUR (indexatie: +1 %)
 • 01/01/2023: 2.002,95 EUR (indexatie: +1 %);
 • 01/02/2023: 2.022,98 EUR (indexatie: +1 %);
 • 01/11/2023: 2.043,21 EUR (indexatie: +1 %);
 • 01/03/2024: 2.063,64 EUR (indexatie: +1 %).

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
21/09/2015
Registratienr
130035
Geldig van
01/07/2015
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
06/10/2015
Registratiedatum
12/11/2015
Onderwerp
gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
BS Bericht van neerlegging
07/12/2015
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
01/04/2016
Gepubliceerd in het B.St. van
13/05/2016
Keywords
LONEN, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN

Historiek
01/07/2015 31/12/2050 0403 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
01/01/2015 30/06/2015 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen
01/01/2014 31/12/2014 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen
01/01/2012 31/12/2013 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen
01/07/2007 31/12/2011 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen
01/07/2005 30/06/2007 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen
01/07/2003 30/06/2005 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen
01/01/2002 30/06/2003 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen
01/05/1990 31/12/2001 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen