040102 Loonvoorwaarden (supplement, voordelen in natura, vergoeding)

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 27/01/2003
Geldig vanaf: 01/01/2002

Supplement voor prestaties na 18u: 40% indien in de week en 75 % indien op zaterdag (! voorwaarden).

Voordelen in natura: maaltijden en huisvesting.

Inventarisvergoeding

In het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren werd op 5 november 2002 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot vaststelling van de overlonen en premies (nr. 64949/CO/202).

1. Toepassingsgebied

Uitsluiting van het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01).

2. Late openingstijden van de winkels

In de filialen die aan de verkoop het equivalent van meer dan vier personen voltijds tewerkstellen buiten de filiaalhouder en die toegankelijk voor het publiek tot 20 uur, wordt aan het verkooppersoneel met uitzondering van de filiaalhouder een bijkomende vergoeding toegestaan voor de arbeidsprestaties welke na 18 uur worden geleverd.

Deze bijkomende vergoeding beloopt voor de eerste vijf dagen van de week 40 % en voor de zaterdag 75 % van het normaal loon.

Ze wordt berekend op basis 151,66 werkuren per maand en mag niet worden samengevoegd met de toeslagen voorzien wanneer de overeengekomen wekelijkse arbeidsduur wordt overschreden.

3. Voordelen in natura

De aan het verkooppersoneel, de filiaalhouder uitgezonderd, toegekende voordelen in natura zijn van het maandloon aftrekbaar, maar forfaitaire bedragen welke thans per dag als volgt zijn aan te rekenen :

  • 0,55 EUR voor het ontbijt ;
  • 1,09 EUR voor het middagmaal ;
  • 0,84 EUR voor het avondmaal ;
  • 0,74 EUR voor de huisvesting.

De voordelen in natura welke worden toegekend aan de filiaalhouders en voortvloeien uit het verschaffen van huisvesting worden geschat op 42,14 EUR voor de grote agglomeraties en op 33,47 EUR voor de andere gemeenten.  Deze voordelen komen niet in aanmerking bij het berekenen van de lonen bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002 betreffende de lonen.

Daarentegen komen ze wel in aanmerking voor het berekenen van de bijdragen voor de sociale zekerheid ten laste van de werkgever en de bediende, en evenzo voor de fiscale inhoudingen.

Aan de houder van een filiaal waar, buiten de filiaalhouder, drie personen en meer in dienst zijn, wordt door de werkgever geen gratis huisvesting verstrekt.

4. Inventarisvergoeding

Aan de filiaalhouder die op basis van het omzetcijfer wordt betaald, wordt een inventarisvergoeding toegekend voor de sluitingsdag van de winkel, in de mate de sluiting een hele dag betreft.

Deze vergoeding wordt evenwel niet toegekend in geval van een nieuwe tegen inventaris omwille van eerder vastgestelde mali.

Het bedrag van deze vergoeding is gelijk aan het dagloon berekend volgens de modaliteiten vastgesteld voor het loon van een feestdag.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
05/11/2002
Registratienr
64949
Geldig van
-
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
21/11/2002
Registratiedatum
03/01/2003
Onderwerp
Overlonen en premies
BS Bericht van neerlegging
16/01/2003
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
22/05/2003
Gepubliceerd in het B.St. van
02/07/2003
Keywords
ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN

Historiek
01/01/2002 31/12/2999 040102 Loonvoorwaarden (supplement, voordelen in natura, vergoeding)