Werkgeversbijdrage in de vervoerskosten vanaf 1 februari 2024

12/02/2024

Vanaf 1 februari 2024 worden de prijzen van de treinkaart van de NMBS verhoogd, zodat ook de schaal van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers vanaf die datum verhoogt.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 1202 van de sectorale documentatie.