202 Sectoraal akkoord 2019-2020

05/08/2019

In het paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202) met uitsluiting van het paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01) werd op 10 juli 2019 een sectoraal akkoord voor 2019-2020 gesloten.

Opgelet ! Het gaat om een akkoord. De verschillende cao’s ter uitvoering moeten nog gesloten worden. De betrokken hoofdstukken van onze sectorale documentatie zullen ten gepaste tijden aangepast worden.

We houden eraan uw aandacht te vestigen op volgende voordelen die in het kader van dit akkoord aan de werknemers toegekend moeten worden:

I. Koopkracht

1 juli 2019 (hoofdstukken 0402 en 0404):

 • Bedienden: verhoging van 26 EUR bruto per maand;
 • Arbeiders: verhoging van 0,1714 EUR bruto per uur.

December 2019:

 • Bedienden en arbeiders in dienst op 30 november 2019: éénmalige premie van 75 EUR bruto (prorata deeltijdse werknemers).

II. Vergoedingen (sociaal fonds)

 • Tussenkomsten blijven behouden (hoofdstuk 2001): opleiding, aanvulling tijdskrediet, aanwervingspremie – 26 jaar, kinderopvang;
 • Verhoging premie bij einde arbeidsovereenkomst om redenen van overmacht (definitieve lichamelijke ongeschiktheid): 186 EUR vanaf 1/7/2019 (vóór: 123,95 EUR).

III. Stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Verlenging van de volgende stelsels:

 • SWT zwaar beroep (hoofdstuk 2102): 59 jaar – 35 jaar loopbaan;
 • SWT nachtarbeid/zwaar beroep (hoofdstuk 2103): 59 jaar – 33 jaar loopbaan;
 • SWT lange loopbaan (hoofdstuk 2104) : 59 jaar – 40 jaar loopbaan.

IV. Tijdskrediet

 • Tijdskrediet eindeloopbaan (hoofdstuk 2803): 55 jaar (vermindering 1/5) – 57 jaar (vermindering½) in kader van zwaar beroep of lange loopbaan;
 • Tijdskrediet met motief: verlenging voor 2019-2020 van de vorige cao (zie hoofdstuk 2801).

V. Mobiliteit

1 juli 2019:

 • Openbaar vervoer: grens van 2 km wordt opgeheven.

1 januari 2020:

 • Fietsvergoeding (hoofdstuk 1201) : 0,24 EUR/km (vóór: 0,22 EUR/km).

VI. Minimale dagelijkse arbeidsduur

Vanaf 1/1/2020 : werknemers met 4 jaar anciënniteit (vóór: 5 jaar) in de onderneming hebben een individueel recht op een minimale dagelijkse arbeidsduur van 4 uur (hoofdstuk 40).

VII. Opleiding

 • Opleidingsinspanning (hoofdstuk 4801): 5 dagen gemiddeld, per voltijds equivalent, voor de jaren 2019-2020 samen (vóór: 2 dagen);
 • Organisatie van een opleidingsaanbod.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 01 van de sectorale documentatie.