202 Keuze van de invulling van de loonmarge mogelijk tot 30 oktober 2015

11/08/2015

De voltijdse werknemer met een volledige referteperiode krijgt vanaf 2016 een recurrente jaarlijkse brutopremie toegekend van 250 EUR; deeltijdse werknemer krijgt pro rata.

Deze premie is via bedrijfs-CAO gesloten vóór 30 oktober 2015 per bedrijfstak of bedrijfsafdeling omzetbaar in één van de volgende voordelen of een combinatie ervan met een gelijke totale waarde:

  • 1,45 EUR toekenning of verhoging van de werkgeverstussenkomst in de maaltijdcheques;
  • Verhoging van de patronale bijdrage in de maaltijdcheque met 1 EUR en een bruto jaarpremie van 74 EUR;
  • Verhoging van de patronale bijdrage in de maaltijdcheque met 1 EUR en een jaarlijkse storting van 85 EUR in een aanvullend pensioen (groepsverzekeringsplan);
  • Een jaarlijkse storting van 289 EUR in een aanvullend pensioen (groepsverzekeringsplan).

De onderhandelingen op bedrijfsvlak kunnen enkel betrekking hebben op de keuze van één of een combinatie van meerdere opties uit het bovenstaand menu, niet op de bedragen zelf van elke keuze.

Bij gebrek aan bedrijfsakkoord vóór 30 oktober 2015 zal automatisch de sectorale suppletieve regeling van de brutopremie van toepassing zijn.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 01 van de sectorale documentatie.