Toekenning van ecocheques of van een jaarlijkse premie in de loop van de maand april 2022

17/03/2022

Aan elke voltijds tewerkgestelde werknemer met een volle referteperiode wordt jaarlijks in de loop van de maand april een premie voorzien van 250 EUR*.

De werkgever heeft voor de invulling van deze jaarlijkse premie keuze tussen:

  • de uitbetaling van een jaarlijkse bruto premie (de premie bedraagt 188 EUR exclusief sociale bijdrage werkgever);
  • de ecocheque.

*Elke bijkomende last van welke aard ook, inclusief sociale bijdrage, is voor de werkgever inbegrepen in deze bedragen.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 54 van de sectorale documentatie.