54 Ecocheques

Paritair (sub-)Comité nr.:
201.00.00-00.00

Bijwerking: 19/08/2020
Geldig vanaf: 01/08/2017

Bedrag: 250 EUR voor een voltijdse bediende met een volledige referteperiode (pro rata voor een deeltijdse bediende en bij onvolledige referteperiode).

Uitsluiting: studenten.

Referteperiode: van 01/04 van het voorgaande kalenderjaar tot en met 31/03 van het kalenderjaar van uitbetaling.

Betalingsdatum: in de loop van de maand april.

Mogelijkheid tot omzetting: ja. Jaarlijkse bruto premie (188 EUR exclusief sociale bijdrage werkgever) / andere regeling op ondernemingsvlak (in de ondernemingen met een syndicale vertegenwoordiging).

In het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel werd op 4 september 2017 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de ecocheques (nr. 142097/CO/201).

1. Bedrag

Voltijds met een volledige referteperiode: 250 EUR*.

*elke bijkomende last van welke aard ook, inclusief sociale bijdrage, is voor de werkgever inbegrepen in deze bedragen.

Deeltijds met een volledige referteperiode: in verhouding met de effectieve prestaties.

Onvolledige referteperiode: bedrag van de premie verminderd in verhouding tot de effectief gewerkte of daarmee volgende CAO nr. 98 gelijkgestelde maanden.

CAO 98

In geval van schorsing van de arbeidsovereenkomst tijdens het betreffende kalenderjaar gebeurt de berekening van het aantal toe te kennen ecocheques op zijn minst rekening houdend met het aantal dagen waarvoor de betrokken werknemers loon ontvangen of waarop de onderneming wegens jaarlijkse vakantie gesloten is, alsook de dagen waarop de werknemer buiten die periode zijn jaarlijkse vakantie neemt.

Met dagen waarvoor de werknemers loon hebben gekregen, worden gelijkgesteld :

  • de dagen moederschapsverlof (15 weken zwangerschapsrust en bevallingsverlof) ;
  • de dagen arbeidsongeschiktheid ingevolge (beroeps)ziekte of (arbeids)ongeval gedekt door gewaarborgd loon voor arbeiders (het betreft hier specifiek de periode van 23 dagen, volgend op de eerste periode van 7 dagen gewaarborgd weekloon) ;
  • de dagen arbeidsongeschiktheid ingevolge (beroeps)ziekte of (arbeids)ongeval gedekt door gewaarborgd loon voor bedienden in proefperiode of verbonden door een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur/voor een bepaald werk van minder dan drie maanden. Voor hen geldt de loonwaarborgregeling voor arbeiders. Ook hier betreft het de periode van 23 dagen volgend op de eerste periode van 7 dagen gewaarborgd weekloon.

2. Toekenningsmodaliteiten

Referteperiode: 01/04 van het voorgaande kalenderjaar tot en met 31/03 van het kalenderjaar van uitbetaling.

Uitsluiting: studenten.

3. Betalingsdatum

Elk jaar in de loop van de maand april.

4. Omzetting

De werkgever heeft keuze tussen:

  • de uitbetaling van een jaarlijkse bruto premie (de premie bedraagt 188 EUR exclusief sociale bijdrage werkgever);
  • de ecocheque.

In ondernemingen met een syndicale vertegenwoordiging kan een ondernemingseigen regeling worden afgesproken.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
04/09/2017
Registratienr
142097
Geldig van
01/08/2017
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
19/09/2017
Registratiedatum
19/10/2017
Onderwerp
ecocheques
BS Bericht van neerlegging
03/11/2017
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
15/04/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
22/05/2018
Keywords
ECOCHEQUES

Historiek
01/08/2017 31/12/2999 54 Ecocheques
04/02/2014 31/07/2017 54 Ecocheques
01/01/2012 31/12/2012 54 Ecocheques
01/01/2009 31/12/2010 54 Ecocheques