2803 Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen)

Paritair (sub-)Comité nr.:
201.00.00-00.00

Bijwerking: 19/05/2022
Geldig vanaf: 01/07/2021
Geldig tot: 30/06/2023

Deze sector heeft een cao gesloten betreffende het recht op UITKERINGEN voor tijdskrediet eindeloopbaan vanaf de afwijkende leeftijd van 55 jaar (tijdskrediet ½ en 1/5).

1. Algemeen

Sinds 1 januari 2015 werd het recht op onderbrekingsuitkeringen gewijzigd. De algemene leeftijd voor tijdskrediet eindeloopbaan met uitkering werd op 60 jaar gebracht.

Als uitzondering op de algemene regel, voor de periode 1 januari 2021-30 juni 2023, wordt de leeftijd om toegang te krijgen tot de onderbrekingsuitkeringen bepaald op 55 jaar (halftijdse en 1/5 vermindering) voor de werknemers die zich in een van de volgende situaties bevinden:

  • tewerkgesteld zijn in een onderneming erkend in herstructurering of in moeilijkheden (op de aanvangsdatum van het tijdskrediet);
  • 35 jaar beroepsloopbaan als loontrekkende kunnen bewijzen (op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving);
  • tewerkgesteld zijn 5/7 jaar gedurende de 10/15 voorgaande jaren in een zwaar beroep of 20 jaar in een nachtarbeid (op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving).

Om op die leeftijdsgrenzen een beroep te kunnen doen moet het voor de werknemer bevoegde paritair comité of subcomité een cao hebben afgesloten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit, die uitdrukkelijk stelt dat ze afgesloten is in toepassing van de cao nr. 156 (periode 2021-2022) en van de cao nr. 157 (periode 1 januari 2023-30 juni 2023) van de Nationale Arbeidsraad of wanneer de onderneming die erkend is als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering in haar collectief akkoord uitdrukkelijk verwijst naar de cao nr. 156/157.

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten.

2. PC 201

  • Toepassingsgebied: ondernemingen die 20 of meer werknemers tewerkstellen.
  • Uitvoerend personeel: recht op tijdskrediet eindeloopbaan vanaf 55 jaar (1/5 of halftijdse). Werknemers vanaf 55 jaar (1/5) niet meegerekend voor de percentage (drempel).
  • Niet-uitvoerend personeel: recht op tijdskrediet eindeloopbaan vanaf 55 jaar (1/5) en niet meegerekend voor de percentage (drempel).

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
20/01/2022
Registratienr
172549
Geldig van
01/01/2023
Geldig tot
30/06/2023
Neerleggingsdatum
20/01/2022
Registratiedatum
09/05/2022
Onderwerp
Landingsbanen 2023
BS Bericht van neerlegging
20/05/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
15/12/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
22/03/2023
Keywords
TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS: LANDINGSBANEN
Tekst aangepast op
11/05/2022

Datum CAO
20/01/2022
Registratienr
172547
Geldig van
01/01/2022
Geldig tot
31/12/2022
Neerleggingsdatum
20/01/2022
Registratiedatum
09/05/2022
Onderwerp
Landingsbanen 2022
BS Bericht van neerlegging
20/05/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
15/12/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
22/03/2023
Keywords
TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS: LANDINGSBANEN
Tekst aangepast op
11/05/2022

Datum CAO
18/10/2021
Registratienr
168058
Geldig van
01/07/2021
Geldig tot
31/12/2021
Neerleggingsdatum
29/10/2021
Registratiedatum
04/11/2021
Onderwerp
Landingsbanen
BS Bericht van neerlegging
18/11/2021
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
23/01/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
11/04/2022
Keywords
TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS: LANDINGSBANEN
Tekst aangepast op
07/11/2021

Historiek
01/07/2021 30/06/2023 2803 Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen)
01/01/2019 31/12/2020 2803 Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen)
01/01/2017 31/12/2018 2803 Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen)
01/01/2015 31/12/2016 2803 Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen)