2103 SWT 60 jaar - 33 jaar - nachtarbeid/zwaar beroep

Paritair (sub-)Comité nr.:
201.00.00-00.00

Bijwerking: 19/05/2022
Geldig vanaf: 01/07/2021
Geldig tot: 30/06/2023

Leeftijd: 60 jaar

Loopbaan: 33 jaar

Nachtarbeid/Zwaar beroep

1. Principe

Dit stelsel heeft tot doel het recht op een bedrijfstoeslag toe te kennen aan werknemers:

  • die gedurende minstens 20 jaar (in de loop van de 33 jaar) gewerkt hebben in een arbeidsregeling met nachtprestaties (regeling voorzien door de cao  nr. 46);
  • of die tijdens de laatste 10 jaar minstens 5 jaar of tijdens de laatste 15 jaar minstens 7 jaar in een zwaar beroep tewerkgesteld geweest zijn.

Bovendien moeten deze werknemers:

  • een beroepsloopbaan van minstens 33 jaar aantonen op het ogenblik van het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • ontslagen worden tijdens de geldigheidsperiode van de cao;
  • 60 jaar of ouder zijn uiterlijk op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en tijdens de geldigheidsperiode van de cao.

Dit type SWT moet bepaald zijn in een sector-cao die uitdrukkelijk vermeldt dat ze werd afgesloten in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 151 (01/07/2021 – 30/06/2023).

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten. Opgelet: we raden u aan te letten op de gevallen die in de collectieve arbeidsovereenkomst zijn bepaald (nachtarbeid en/of zware beroepen?) en op de geldigheidsperiode van de cao.

2. PC 201

Dit type SWT is van toepassing op de werkgevers en de bedienden van de ondernemingen die 5 of meer werknemers tewerkstellen en die ressorteren onder het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
20/01/2022
Registratienr
172545
Geldig van
01/07/2021
Geldig tot
30/06/2023
Neerleggingsdatum
20/01/2022
Registratiedatum
09/05/2022
Reikwijdte
Ondernemingen die 5 of meer werknemers tewerkstellen
Onderwerp
Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag
BS Bericht van neerlegging
20/05/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
15/12/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
22/03/2023
Keywords
STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT), STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
Tekst aangepast op
11/05/2022

Historiek
01/07/2021 30/06/2023 2103 SWT 60 jaar - 33 jaar - nachtarbeid/zwaar beroep
01/01/2019 30/06/2021 2103 SWT 59 jaar - 33 jaar - nachtarbeid/zwaar beroep
01/01/2017 31/12/2018 2103 SWT 58 jaar/59 jaar - 33 jaar – nachtarbeid/zwaar beroep
01/01/2015 31/12/2016 2103 SWT 58 jaar - 33 jaar – nachtarbeid/zwaar beroep