201

Registratienr. Onderwerp Datum CAO Geldig van Geldig tot
172546 Beroepsopleiding 20/01/2022 01/01/2022 31/12/2022
172547 Landingsbanen 2022 20/01/2022 01/01/2022 31/12/2022
172545 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 20/01/2022 01/07/2021 30/06/2023
172544 Vervoerskosten 20/01/2022 01/01/2022
172893 Tijdskrediet 20/01/2022 01/01/2022 30/12/2023
172550 Lonen 20/01/2022 01/01/2022
172548 Eindejaarspremie 20/01/2022 01/01/2022
172549 Landingsbanen 2023 20/01/2022 01/01/2023 30/06/2023
169952 lonen 20/12/2021 23/10/2019 31/12/2021
169116 Coronapremie 20/12/2021 01/07/2021 31/12/2021
170929 toekenning van een eenmalige premie 20/12/2021 01/01/2021 31/12/2021
168058 Landingsbanen 18/10/2021 01/07/2021 31/12/2021
168066 Tijdskrediet 18/10/2021 01/07/2021 31/12/2021
165355 Levenslang leren en duaal leren 10/05/2021 01/01/2021 31/12/2022
163736 Lonen 17/12/2020 23/10/2019 23/10/2019
163735 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 17/12/2020 17/12/2020
159554 Vervoerskosten 18/06/2020 01/07/2020
158549 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (2021) 03/03/2020 01/01/2021 31/12/2022
157059 Werkloosheid met bedrijfstoeslag (2021). 19/12/2019 01/01/2019 31/12/2020
157058 Werkloosheid met bedrijfstoeslag (2019-2020). 19/12/2019 01/01/2019 31/12/2020
157057 Beroepsopleiding. 19/12/2019 01/01/2019 31/12/2020
157061 Tijdskrediet. 19/12/2019 01/07/2019 30/06/2021
157060 Recht op uitkeringen voor landingsbanen. 19/12/2019 01/01/2019 31/12/2020
157054 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI). 19/12/2019 23/10/2019 16/12/2020
157055 Eindejaarspremie. 19/12/2019 23/10/2019
157053 Lonen. 19/12/2019 23/10/2019 23/10/2019
157056 Tegemoetkoming van de werkgevers in de vervoerskosten van bedienden. 19/12/2019 23/10/2019 30/06/2020
155000 sectorakkoord 2019-2020. 23/10/2019 30/06/2019 30/06/2021
145927 lonen 28/03/2018 01/08/2017 22/10/2019
142098 overloon voor zondagsarbeid 04/09/2017 01/08/2017
142099 overloon voor arbeidsprestaties na negentien uur 04/09/2017 01/08/2017
142097 ecocheques 04/09/2017 01/08/2017
142100 eindejaarspremie 04/09/2017 01/08/2017 22/10/2019
142096 jaarlijkse premie 04/09/2017 01/08/2017
142095 koppeling van de bezoldigingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen 04/09/2017 01/08/2017
142103 opheffing van bepaalde cao's van onbepaalde duur 04/09/2017 01/01/2018
142102 gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 04/09/2017 01/08/2017 22/10/2019
142259 beroepsopleiding 04/09/2017 01/01/2017 31/12/2018
142089 oprichting van regionale overlegorganen 04/09/2017 01/08/2017
142101 bijdrage voor het sociaal fonds 04/09/2017 01/08/2017
142088 werkloosheid met bedrijfstoeslag 04/09/2017 01/01/2017 31/12/2018
142090 oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten 04/09/2017 01/08/2017
142086 tijdskrediet 04/09/2017 01/07/2017 30/06/2019
142087 verlaging tot 55 jaar van het recht op uitkeringen tijdskrediet in toepassing van de CAO nr. 118 van de NAR 04/09/2017 01/01/2017 31/12/2018
142093 lonen 04/09/2017 01/08/2017 01/08/2017
142094 functieclassificatie 04/09/2017 01/01/2016
142091 wekelijkse arbeidsduur 04/09/2017 01/08/2017
142092 financiële bijdrage in de vervoerskosten 04/09/2017 01/08/2017 22/10/2019
140778 protocolakkoord 2017-2018 03/07/2017 01/01/2017 30/06/2019
134361 financiële bijdrage in de vervoerskosten 29/06/2016 01/01/2016 31/07/2017
131107 invoering van nachtarbeid voor e-commerce activiteiten 14/01/2016 01/01/2016
129697 financiële bijdrage in de vervoerskosten 16/09/2015 01/01/2016 01/01/2016
129698 werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar met een beroepsverleden van 33 jaar waarvan 20 jaar in shift met nachtarbeid 16/09/2015 01/01/2015 31/12/2016
129696 jaarlijkse premie 16/09/2015 01/01/2016 31/07/2017
128559 verlaging tot 55 jaar van het recht op uitkeringen tijdskrediet in toepassing van de CAO nr. 118 van de NAR 26/06/2015 01/01/2015 31/12/2016
128833 tijdskrediet 26/06/2015 01/06/2015 30/06/2017
128557 sectoraal akkoord 2015-2016 26/06/2015 01/01/2015 31/12/2017
128558 werkloosheid met bedrijfstoeslag 60 jaar 26/06/2015 01/01/2015 31/12/2017
126229 bijkomende vormingsinspanningen 11/02/2015 01/01/2015 31/12/2016
126753 gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 11/02/2015 01/01/2015
126228 werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar 11/02/2015 01/01/2014 31/12/2014
125194 waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen 18/12/2014 01/01/2015 31/07/2017
121364 werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar 04/02/2014 01/01/2014 31/12/2014
122065 tijdskrediet 04/02/2014 01/06/2013 01/06/2015
121363 ecocheques 04/02/2014 04/02/2014 31/07/2017
120169 vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ, onder anderen deze van de risicogroepen 20/12/2013 01/01/2013 31/07/2017
119419 wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid - handtekeningbevoegdheid 12/12/2013 01/06/2013 31/12/2017
116828 wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid 10/06/2013 01/06/2013 31/12/2017
113209 professionele vorming 14/12/2012 01/01/2013 31/12/2014
113208 gemiddeld minimum maandinkomen 14/12/2012 01/01/2012 31/12/2017
113211 vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het Sociaal Fonds 14/12/2012 01/01/2013 01/01/2013
113207 loon- en arbeidsvoorwaarden 14/12/2012 01/01/2012
108944 financiële bijdrage in de vervoerskosten 07/02/2012 01/01/2012 31/12/2017
108945 ecocheques 07/02/2012 01/01/2012 31/12/2012
108943 loonvoorwaarden 07/02/2012 01/01/2012 01/01/2012
108066 brugpensioen op 58 jaar 15/12/2011 15/12/2011 31/12/2013
108067 tijdskrediet 15/12/2011 01/06/2011 01/06/2013
108065 uitbreiding van het recht op vermindering van de prestaties voor werknemers van 58 jaar of ouder en de tegemoetkoming van het sociaal fondsvoor werknemers van 55 jaar of ouder 15/12/2011 01/06/2011 01/06/2013
107592 vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ 09/12/2011 01/01/2012 31/12/2012
106173 bijkomende inspanningen voor professionele vorming 31/08/2011 01/01/2011 31/12/2012
103531 vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ 01/03/2011 01/01/2011 31/12/2011
102861 vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ 10/12/2010 01/01/2011 01/01/2011
100481 ervaringsbarema's 15/06/2010 01/07/2010 01/01/2012
99334 wijziging van het sectoraal akkoord 2009-2010 31/03/2010 01/01/2009 31/12/2010
98941 brugpensioen op 58 jaar 25/01/2010 01/01/2010 31/12/2011
98942 uitbreiding van het recht op vermindering van de prestaties voor werknemers vanaf 58 jaar en tegemoetkoming van het Sociaal Fonds voor werknemers vanaf 55 jaar 25/01/2010 01/06/2009 01/06/2011
98940 tijdskrediet 25/01/2010 01/06/2011
98939 koopkracht 25/01/2010 01/01/2009 31/12/2010
98611 vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ 04/12/2009 01/01/2010 31/12/2010
97515 sectoraal akkoord 2009-2010 04/12/2009 01/01/2009 31/12/2011
90415 vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ 11/12/2008 01/01/2008 31/12/2009
88260 loon- en arbeidsvoorwaarden 22/04/2008 10/03/2008 01/01/2012
86217 brugpensioen op 58 jaar 13/11/2007 01/01/2008 31/12/2011
86348 loon- en arbeidsvoorwaarden 13/11/2007 01/10/2007 01/01/2012
86216 tijdskrediet 13/11/2007 01/01/2007 01/06/2011
86215 uitbreiding van het recht op vermindering van de prestaties voor werknemers van 58 jaar of ouder en tegemoetkoming van het sociaal fonds voor werknemers van 55 jaar of ouder 13/11/2007 01/01/2007 01/06/2011
86214 financiële bijdrage in de vervoerskosten 13/11/2007 01/10/2007 31/12/2017
85658 sectoraal akkoord 2007-2008 12/10/2007 01/01/2007 31/12/2009
85657 vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ 12/10/2007 01/01/2007 31/12/2008
80465 uitbreiding van het recht op vermindering van de prestaties voor werk-nemers van 58 jaar of ouder 20/06/2006 01/01/2005 01/06/2009
78215 vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ 01/12/2005 01/01/2006 31/12/2006
77895 brugpensioen op 58 jaar 21/06/2005 01/01/2006 31/12/2009
79293 tijdskrediet 21/06/2005 01/01/2005 01/06/2009
77893 gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 21/06/2005 01/09/2005 31/12/2017
77894 loonvoorwaarden 21/06/2005 01/09/2005 01/01/2012
73546 vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ 02/12/2004 01/09/2005 31/12/2005
71712 loon- en arbeidsvoorwaarden 18/05/2004 01/01/2012
71713 uitbreiding van het recht op vermindering van de prestaties voor werknemers van 58 jaar of ouder 18/05/2004 31/12/2004
71711 waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen 18/05/2004 01/01/2015
71715 brugpensioen op 58 jaar 04/05/2004 31/12/2005
71714 tijdskrediet 04/05/2004 31/12/2004
70170 sectoraal akkoord 2003-2004 22/01/2004 31/12/2004
68984 vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ 13/11/2003 31/12/2004
65809 loon- en arbeidsvoorwaarden 13/01/2003 01/01/2012
66263 vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ 09/12/2002 31/12/2003
64130 loon- en arbeidsvoorwaarden 04/07/2002 01/01/2012
64131 vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ 04/07/2002 31/12/2002
64128 tijdskrediet 04/07/2002 31/12/2002
64129 financiële bijdrage in de vervoerskosten 04/07/2002 01/01/2016
63374 sectoraal akkoord 2002 04/06/2002 31/12/2003
60351 gemiddeld minimum maandinkomen 08/11/2001 30/04/2004
58471 brugpensioen op 58 jaar 15/06/2001 31/12/2003
58472 uitbreiding van het recht op vermindering van de prestaties voor werknemers van 58 jaar of ouder 15/06/2001 31/12/2002
58470 vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ 15/06/2001 01/01/2001
58603 financïele bijdrage in de vervoerkosten 15/06/2001 31/12/2001
58467 De waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen 15/06/2001 31/08/2001
58468 arbeidsduur 15/06/2001 31/07/2017
58469 loon- en arbeidsvoorwaarden 15/06/2001 31/12/2017
56442 vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ 26/01/2001 01/01/2001
54484 loon- en arbeidsvoorwaarden 09/12/1999 31/12/2017