201 Wijziging van het indexeringssysteem

03/04/2018

Ingevolge een cao gesloten op 4 september 2017 in het PC 201 (nr. 142095/CO/201) werden de modaliteiten inzake indexering van de barema’s gewijzigd.

Vóór de toepassing van deze cao was de indexering van de effectieve lonen van de werknemers beperkt tot die van de minimumlonen wat we “indexering van de effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met de minimumlonen” noemen.

Vanaf 1 augustus 2017  worden de effectieve lonen geïndexeerd zoals de minimumlonen, dus ”volledig” met 2%.

De indexering van de sector op 1 april 2018 is de eerste indexering die zich sinds de wijziging van de toepassingsbasis voordoet.

Dit nieuwe indexeringssysteem zal dan ook een verhoging van de loonkosten met zich meebrengen als de werkelijk betaalde lonen van de bedienden hoger zijn dan de sectorale minimumlonen.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 0402 van de sectorale documentatie.