201 Nieuwe barema’s voor de werknemers van Groep 1 voor de ondernemingen met ten minste 20 werknemers

22/02/2013

Als gevolg van een collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012, werden op 1 mei 2012 nieuwe barema’s gepubliceerd voor de werknemers van Groep 1, voor de ondernemingen met ten minste 20 werknemers.

We verwijzen u naar onze sectorale documentatie: Hfdst. 0402 voor de barema’s geldig op 1 mei 2012, en Hfdst. 0401 voor de bepaling van de nieuwe CAO betreffende de loonvoorwaarden.