201 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: nieuwe bedragen op 1 januari 2015

11/05/2015

Een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18 december 2014 in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel stelt vanaf 1 januari 2015 nieuwe bedragen gemiddeld minimum maandinkomen vast voor de bedienden.

Deze bedragen werden door een CAO van 11 februari 2015 (nr. 126753/CO/201) aangepast.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 0403 van de sectorale documentatie.