201 Afschaffing jongerenlonen op 1 januari 2018 en nieuw studentenbarema

17/01/2018

Vanaf 1 januari 2018 worden de sectorale jongerenbarema’s van 16 tot en met 20 jaar afgeschaft.

De afschaffing slaat enkel op de sectorale jongerenbarema’s. Bedrijfsbarema’s voor -21-jarigen blijven behouden op voorwaarde dat zij minstens even hoog zijn als de nieuwe sectorale barema’s.

De afschaffing van de sectorale jongerenbarema’s geldt niet voor werknemers onder studentenstatuut (de werknemers verbonden met een arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten, zoals bepaald in titel VII van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) of leercontract. Voor deze werknemers wordt een apart barema ingevoerd op basis van de volgende degressiviteit:

  • 21 jaar en ouder: 100 %;
  • 20 jaar: 96 %;
  • 19 jaar: 92 %;
  • 18 jaar: 88 %;
  • 17 jaar: 84 %;
  • 16 jaar: 80 %.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 040101 van de sectorale documentatie.