120201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: bedragen vanaf 1 juli 2020 (ondernemingen van minder dan 20 werknemers)

Paritair (sub-)Comité nr.:
201.00.00-00.00

Bijwerking: 24/05/2022
Geldig vanaf: 01/01/2022

De huidige barema's vindt u in de tabel bij dit hoofdstuk.

Krachtens een CAO gesloten op 20 januari 2022 in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel (nr. 172544/CO/201) wordt de bijdrage van de werkgever in de prijs van de abonnementen, voor wat het gemeenschappelijk openbaar vervoer betreft (met uitzondering van het treinvervoer) vastgesteld volgens de hierna vastgestelde modaliteiten en dit vanaf 1 januari 2022.  Wanneer de prijs van het vervoer in verhouding tot de afstand staat, is de bijdrage van de werkgever gelijk aan de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart voor een overeenstemmende afstand, zonder evenwel 80 % van de werkelijke vervoerprijs te overschrijden.

De patronale tussenkomst in de vervoerskosten blijft ongewijzigd sinds 1 juli 2020.

Voor de reglementering en praktische schikkingen, zie onze sectorale documentatie Hfdst. 1201.


Voor de tabel met barema's: hier klikken.
Historiek
01/01/2022 31/12/2050 120201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: bedragen vanaf 1 juli 2020 (ondernemingen van minder dan 20 werknemers)
01/07/2020 31/12/2021 120201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: bedragen vanaf 1 juli 2020 (ondernemingen van minder dan 20 werknemers)
01/02/2020 30/06/2020 120201 Werkgeversbijdrage in de vervoerskosten: bedragen vanaf 1 februari 2020 (onderneming van minder dan 20 werknemers)
01/07/2019 31/01/2020 120201 Werkgeversbijdrage in de vervoerskosten vanaf 1 juli 2019 (onderneming van minder dan 20 werknemers)
01/02/2014 30/06/2019 120201 Werkgeversbijdrage in de vervoerskosten vanaf 1 februari 2014 (onderneming van minder dan 20 werknemers)
01/02/2013 31/01/2014 120201 Werkgeversbijdrage in de vervoerskosten vanaf 1 februari 2013 (onderneming van minder dan 20 werknemers)
01/02/2012 31/01/2013 120201 Werkgeversbijdrage in de vervoerskosten vanaf 1 februari 2012 (onderneming van minder dan 20 werknemers)
01/02/2011 31/01/2012 120201 Werkgeversbijdrage in de vervoerskosten vanaf 1 februari 2011 (onderneming van minder dan 20 werknemers)
01/02/2009 31/01/2011 120201 Werkgeversbijdrage in de vervoerskosten vanaf 1 februari 2009 (onderneming van minder dan 20 werknemers)
01/02/2008 31/01/2009 120201 Werkgeversbijdrage in de vervoerskosten vanaf 1 februari 2008 (onderneming van minder dan 20 werknemers)
01/02/2007 31/01/2008 120201 Werkgeversbijdrage in de vervoerskosten vanaf 1 februari 2007 (onderneming van minder dan 20 werknemers)
01/02/2006 31/01/2007 120201 1202 Werkgeversbijdrage in de vervoerskosten vanaf 1 februari 2006