0602 Coronapremie 2021 (consumptiecheque)

Paritair (sub-)Comité nr.:
201.00.00-00.00

Bijwerking: 26/01/2022
Geldig vanaf: 01/07/2021
Geldig tot: 31/12/2021

Bedrag :  

Ondernemingen moeten zowel in 2019 als in 2020 een positief bedrijfsresultaat (code 9901) hebben behaald:

  • werknemers in algemene levensmiddelenwinkels en supermarkten, d.w.z. bedrijven met de Nace-codes 47111, 47112, 47113, 47114 en 47115: 300 EUR.
  • werknemers in andere bedrijven/subsectoren zoals bakkerijen, andere gespecialiseerde voedingswinkels en non-food winkels: 150 EUR.

Ondernemingen die alleen in 2020 een positief bedrijfsresultaat hadden (code 9901): de bovengenoemde bedragen worden door 2 gedeeld.

Betalingsdatum:  uiterlijk op 31 december 2021

Omzettingsmogelijkheid : nee

Op 20 december 2021 is in het Gemengd Comité van de Onafhankelijke Detailhandel een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten over de toekenning van een coronapremie (nr. 169116/CO/201).

1.  Bedrag en toekenningsvoorwaarden

De coronapremie wordt als volgt aan de werknemers toegekend:

Ondernemingen moeten zowel in 2019 als in 2020 een positief bedrijfsresultaat (code 9901) hebben behaald :

  • werknemers in algemene levensmiddelenwinkels en supermarkten, d.w.z. bedrijven met de Nace-codes 47111, 47112, 47113, 47114 en 47115, zal het bedrag 300 EUR bedragen.
  • werknemers in andere bedrijven/subsectoren zoals bakkerijen, andere gespecialiseerde voedingswinkels en non-food winkels zal het bedrag 150 EUR bedragen.

Ondernemingen die alleen in 2020 een positief bedrijfsresultaat hadden (code 9901) : de bovengenoemde bedragen worden door 2 gedeeld.

Het bedrag van de coronapremie die reeds in het bedrijf werd toegekend, wordt in mindering gebracht. Aan de werknemers in dienst op 30 november 2021 zullen deze voordelen naar verhouding tot hun effectieve en gelijkgestelde prestaties (gelijkstelling met de CAO eindejaarspremie) tussen 1 december 2020 en 30 november 2021 toegekend worden, en in functie van hun contractuele arbeidsregime.

2. Betalingsdatum

De werkgever zal de werknemers uiterlijk op 31 december 2021 schriftelijk in kennis stellen van de toekenning van de premie. In ondernemingen met een vakbondsdelegatie wordt deze mededeling aan de vakbondsdelegatie gericht. De coronapremie moet uiterlijk op 31 december 2021 worden toegekend.

3. Specifieke bepalingen en voorwaarden

De coronapremie wordt toegekend in de vorm van consumptiecheques (op papier of in elektronische vorm). Deze coronapremie zal niet in aanmerking worden genomen voor de berekening van de eindejaarspremie.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
20/12/2021
Registratienr
169116
Geldig van
01/07/2021
Geldig tot
31/12/2021
Neerleggingsdatum
20/12/2021
Registratiedatum
21/12/2021
Onderwerp
Coronapremie
BS Bericht van neerlegging
12/01/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
09/05/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
07/07/2022
Keywords
-
Tekst aangepast op
14/01/2022

Historiek
01/07/2021 31/12/2021 0602 Coronapremie 2021 (consumptiecheque)