0406 Betaling van het loon

Paritair (sub-)Comité nr.:
201.00.00-00.00

Bijwerking: 05/12/2016
Geldig vanaf: 01/10/2016

Principe: de werkgever moet het loon in giraal geld betalen aan de werknemers. Betaling van het loon van hand tot hand is nog mogelijk maar enkel indien de sector dit voorziet.

Sectorale afwijking: neen.

Sinds 1 oktober 2016 moet de werkgever het loon in giraal geld betalen aan de werknemers. Betaling van het loon van hand tot hand is nog mogelijk maar enkel indien de sector dit voorziet.

In deze sector was er een uitzondering.

Opgelet ! Ze betreft alleen de volgende situaties : sectoraal gebruik inzake de uitbetaling van het loon van hand tot hand voor studenten die tewerkgesteld zijn in de bakkerijen, de banketbakkerijen die verse producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen van de banketbakkerijen.

Op 9 november 2016 hebben de sociale partners vergaderd in de schoot van het Paritair Comité nr. 201 voor de Zelfstandige Kleinhandel akte genomen van de gemotiveerde verwerping van het sectoraal gebruik.

Bijgevolg zal de uitbetaling van het loon van hand tot hand aan deze studenten niet meer toegestaan zijn na verloop van een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de bekendmaking van de gemotiveerde verwerping van het sectoraal gebruik – zijnde 28 januari 2017.


Historiek
01/10/2016 31/12/2999 0406 Betaling van het loon