0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2009

Paritair (sub-)Comité nr.:
201.00.00-00.00

Bijwerking: 24/11/2009
Geldig vanaf: 01/01/2009
Geldig tot: 31/12/2009

In onze sectorale documentatie Hfdst. 0403 vindt u de bepalingen uit de CAO van 18 mei 2004 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen. Kort samengevat komt de verplichting die u wordt opgelegd hierop neer: het gemiddeld maandelijks inkomen van uw bediende moet minstens een bepaald bedrag bereiken en indien dit bedrag niet bereikt wordt dient u, t.g.v. de betaling van de eindejaarspremie, te regulariseren.

U dient dus na te gaan of de som van de twaalf maandwedden die uw bediende genoot in 2009, verhoogd met de eindejaarspremie en eventuele andere voordelen die niet worden uitgesloten in artikel 12 van de CAO, minstens gelijk zijn aan de som van de twaalf bedragen van het gemiddeld minimum maandinkomen. Om u toe te laten deze controle te verrichten, geven wij u hierna een overzicht van de opeenvolgende bedragen van het gemiddeld minimum maandinkomen in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel voor het jaar 2009.

A. Ondernemingen die minder dan 20 werknemers tewerkstellen

1.  Bedienden van 21 jaar of ouder

In de eerste kolom vindt u de bedragen voor de bedienden van 21 jaar of ouder die voltijdse prestaties leveren maar nog geen zes maanden dienst tellen. In de tweede kolom staan die voor de bedienden van 21 jaar of ouder die voltijdse prestaties leveren en minstens zes maanden maar minder dan twaalf maanden dienst tellen. Er wordt geen totaalbedrag voor het ganse jaar opgegeven, aangezien uiteraard geen enkele bediende gedurende een gans jaar de voorwaarden verbonden aan die kolommen kan vervullen.

In de derde kolom vindt u de bedragen voor de bedienden van 22 jaar en ouder die voltijdse prestaties leveren en minstens twaalf maanden dienst tellen. Het inkomen van de bedienden die gedurende het ganse jaar 2009 de dubbele voorwaarde vervullen, moet bijgevolg minstens het jaartotaal bereiken.

  21 jaar 21 jaar 22 jaar
Bij de aanwerving Na zes maanden dienst Na twaalf maanden dienst
Januari 1.395,08 EUR 1.431,91 EUR 1.473,57 EUR
Februari 1.395,08 EUR 1.431,91 EUR 1.473,57 EUR
Maart 1.395,08 EUR 1.431,91 EUR 1.473,57 EUR
April 1.395,08 EUR 1.431,91 EUR 1.473,57 EUR
Mei 1.395,08 EUR 1.431,91 EUR 1.473,57 EUR
Juni 1.395,08 EUR 1.431,91 EUR 1.473,57 EUR
Juli 1.395,08 EUR 1.431,91 EUR 1.473,57 EUR
Augustus 1.395,08 EUR 1.431,91 EUR 1.473,57 EUR
September 1.395,08 EUR 1.431,91 EUR 1.473,57 EUR
Oktober 1.395,08 EUR 1.431,91 EUR 1.473,57 EUR
November 1.395,08 EUR 1.431,91 EUR 1.473,57 EUR
December 1.395,08 EUR 1.431,91 EUR 1.473,57 EUR
TOTAAL 17.682,84 EUR

2. Bedienden van minder dan 21 jaar

a) Bij de aanwerving :

  20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar en minder
Januari 1.311,38 EUR 1.227,67 EUR 1.143,97 EUR 1.060,26 EUR 976,56 EUR
Februari 1.311,38 EUR 1.227,67 EUR 1.143,97 EUR 1.060,26 EUR 976,56 EUR
Maart 1.311,38 EUR 1.227,67 EUR 1.143,97 EUR 1.060,26 EUR 976,56 EUR
April 1.311,38 EUR 1.227,67 EUR 1.143,97 EUR 1.060,26 EUR 976,56 EUR
Mei 1.311,38 EUR 1.227,67 EUR 1.143,97 EUR 1.060,26 EUR 976,56 EUR
Juni 1.311,38 EUR 1.227,67 EUR 1.143,97 EUR 1.060,26 EUR 976,56 EUR
Juli 1.311,38 EUR 1.227,67 EUR 1.143,97 EUR 1.060,26 EUR 976,56 EUR
Augustus 1.311,38 EUR 1.227,67 EUR 1.143,97 EUR 1.060,26 EUR 976,56 EUR
September 1.311,38 EUR 1.227,67 EUR 1.143,97 EUR 1.060,26 EUR 976,56 EUR
Oktober 1.311,38 EUR 1.227,67 EUR 1.143,97 EUR 1.060,26 EUR 976,56 EUR
November 1.311,38 EUR 1.227,67 EUR 1.143,97 EUR 1.060,26 EUR 976,56 EUR
December 1.311,38 EUR 1.227,67 EUR 1.143,97 EUR 1.060,26 EUR 976,56 EUR

b) Na zes maanden dienst :

  20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar en minder
Januari 1.346,00 EUR 1.260,08 EUR 1.174,17 EUR 1.088,25 EUR 1.002,34 EUR
Februari 1.346,00 EUR 1.260,08 EUR 1.174,17 EUR 1.088,25 EUR 1.002,34 EUR
Maart 1.346,00 EUR 1.260,08 EUR 1.174,17 EUR 1.088,25 EUR 1.002,34 EUR
April 1.346,00 EUR 1.260,08 EUR 1.174,17 EUR 1.088,25 EUR 1.002,34 EUR
Mei 1.346,00 EUR 1.260,08 EUR 1.174,17 EUR 1.088,25 EUR 1.002,34 EUR
Juni 1.346,00 EUR 1.260,08 EUR 1.174,17 EUR 1.088,25 EUR 1.002,34 EUR
Juli 1.346,00 EUR 1.260,08 EUR 1.174,17 EUR 1.088,25 EUR 1.002,34 EUR
Augustus 1.346,00 EUR 1.260,08 EUR 1.174,17 EUR 1.088,25 EUR 1.002,34 EUR
September 1.346,00 EUR 1.260,08 EUR 1.174,17 EUR 1.088,25 EUR 1.002,34 EUR
Oktober 1.346,00 EUR 1.260,08 EUR 1.174,17 EUR 1.088,25 EUR 1.002,34 EUR
November 1.346,00 EUR 1.260,08 EUR 1.174,17 EUR 1.088,25 EUR 1.002,34 EUR
December 1.346,00 EUR 1.260,08 EUR 1.174,17 EUR 1.088,25 EUR 1.002,34 EUR

c) Na twaalf maanden dienst :

  20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar en minder
Januari 1.385,16 EUR 1.296,74 EUR 1.208,33 EUR 1.119,91 EUR 1.031,50 EUR
Februari 1.385,16 EUR 1.296,74 EUR 1.208,33 EUR 1.119,91 EUR 1.031,50 EUR
Maart 1.385,16 EUR 1.296,74 EUR 1.208,33 EUR 1.119,91 EUR 1.031,50 EUR
April 1.385,16 EUR 1.296,74 EUR 1.208,33 EUR 1.119,91 EUR 1.031,50 EUR
Mei 1.385,16 EUR 1.296,74 EUR 1.208,33 EUR 1.119,91 EUR 1.031,50 EUR
Juni 1.385,16 EUR 1.296,74 EUR 1.208,33 EUR 1.119,91 EUR 1.031,50 EUR
Juli 1.385,16 EUR 1.296,74 EUR 1.208,33 EUR 1.119,91 EUR 1.031,50 EUR
Augustus 1.385,16 EUR 1.296,74 EUR 1.208,33 EUR 1.119,91 EUR 1.031,50 EUR
September 1.385,16 EUR 1.296,74 EUR 1.208,33 EUR 1.119,91 EUR 1.031,50 EUR
Oktober 1.385,16 EUR 1.296,74 EUR 1.208,33 EUR 1.119,91 EUR 1.031,50 EUR
November 1.385,16 EUR 1.296,74 EUR 1.208,33 EUR 1.119,91 EUR 1.031,50 EUR
December 1.385,16 EUR 1.296,74 EUR 1.208,33 EUR 1.119,91 EUR 1.031,50 EUR

B. Ondernemingen die 20 werknemers of meer tewerkstellen

1.  Bedienden van 21 jaar of ouder

In de eerste kolom vindt u de bedragen voor de bedienden van 21 jaar of ouder die voltijdse prestaties leveren maar nog geen zes maanden dienst tellen. In de tweede kolom staan die voor de bedienden van 21 jaar of ouder die voltijdse prestaties leveren en minstens zes maanden maar minder dan twaalf maanden dienst tellen. Er wordt geen totaalbedrag voor het ganse jaar opgegeven, aangezien uiteraard geen enkele bediende gedurende een gans jaar de voorwaarden verbonden aan die kolommen kan vervullen.

In de derde kolom vindt u de bedragen voor de bedienden van 22 jaar en ouder die voltijdse prestaties leveren en minstens twaalf maanden dienst tellen. Het inkomen van de bedienden die gedurende het ganse jaar 2009 de dubbele voorwaarde vervullen, moet bijgevolg minstens het jaartotaal bereiken.

  21 jaar 21 jaar 22 jaar
Bij de aanwerving Na zes maanden dienst Na twaalf maanden dienst
Januari 1.404,44 EUR 1.441,27 EUR 1.482,91 EUR
Februari 1.404,44 EUR 1.441,27 EUR 1.482,91 EUR
Maart 1.404,44 EUR 1.441,27 EUR 1.482,91 EUR
April 1.404,44 EUR 1.441,27 EUR 1.482,91 EUR
Mei 1.404,44 EUR 1.441,27 EUR 1.482,91 EUR
Juni 1.404,44 EUR 1.441,27 EUR 1.482,91 EUR
Juli 1.404,44 EUR 1.441,27 EUR 1.482,91 EUR
Augustus 1.404,44 EUR 1.441,27 EUR 1.482,91 EUR
September 1.404,44 EUR 1.441,27 EUR 1.482,91 EUR
Oktober 1.404,44 EUR 1.441,27 EUR 1.482,91 EUR
November 1.404,44 EUR 1.441,27 EUR 1.482,91 EUR
December 1.404,44 EUR 1.441,27 EUR 1.482,91 EUR
TOTAAL 17.794,92 EUR

2. Bedienden van minder dan 21 jaar

a) Bij de aanwerving :

  20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar en minder
Januari 1.320,17 EUR 1.235,91 EUR 1.151,64 EUR 1.067,37 EUR 983,11 EUR
Februari 1.320,17 EUR 1.235,91 EUR 1.151,64 EUR 1.067,37 EUR 983,11 EUR
Maart 1.320,17 EUR 1.235,91 EUR 1.151,64 EUR 1.067,37 EUR 983,11 EUR
April 1.320,17 EUR 1.235,91 EUR 1.151,64 EUR 1.067,37 EUR 983,11 EUR
Mei 1.320,17 EUR 1.235,91 EUR 1.151,64 EUR 1.067,37 EUR 983,11 EUR
Juni 1.320,17 EUR 1.235,91 EUR 1.151,64 EUR 1.067,37 EUR 983,11 EUR
Juli 1.320,17 EUR 1.235,91 EUR 1.151,64 EUR 1.067,37 EUR 983,11 EUR
Augustus 1.320,17 EUR 1.235,91 EUR 1.151,64 EUR 1.067,37 EUR 983,11 EUR
September 1.320,17 EUR 1.235,91 EUR 1.151,64 EUR 1.067,37 EUR 983,11 EUR
Oktober 1.320,17 EUR 1.235,91 EUR 1.151,64 EUR 1.067,37 EUR 983,11 EUR
November 1.320,17 EUR 1.235,91 EUR 1.151,64 EUR 1.067,37 EUR 983,11 EUR
December 1.320,17 EUR 1.235,91 EUR 1.151,64 EUR 1.067,37 EUR 983,11 EUR

b) Na zes maanden dienst :

  20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar en minder
Januari 1.354,79 EUR 1.268,32 EUR 1.181,84 EUR 1.095,37 EUR 1.008,89 EUR
Februari 1.354,79 EUR 1.268,32 EUR 1.181,84 EUR 1.095,37 EUR 1.008,89 EUR
Maart 1.354,79 EUR 1.268,32 EUR 1.181,84 EUR 1.095,37 EUR 1.008,89 EUR
April 1.354,79 EUR 1.268,32 EUR 1.181,84 EUR 1.095,37 EUR 1.008,89 EUR
Mei 1.354,79 EUR 1.268,32 EUR 1.181,84 EUR 1.095,37 EUR 1.008,89 EUR
Juni 1.354,79 EUR 1.268,32 EUR 1.181,84 EUR 1.095,37 EUR 1.008,89 EUR
Juli 1.354,79 EUR 1.268,32 EUR 1.181,84 EUR 1.095,37 EUR 1.008,89 EUR
Augustus 1.354,79 EUR 1.268,32 EUR 1.181,84 EUR 1.095,37 EUR 1.008,89 EUR
September 1.354,79 EUR 1.268,32 EUR 1.181,84 EUR 1.095,37 EUR 1.008,89 EUR
Oktober 1.354,79 EUR 1.268,32 EUR 1.181,84 EUR 1.095,37 EUR 1.008,89 EUR
November 1.354,79 EUR 1.268,32 EUR 1.181,84 EUR 1.095,37 EUR 1.008,89 EUR
December 1.354,79 EUR 1.268,32 EUR 1.181,84 EUR 1.095,37 EUR 1.008,89 EUR

c) Na twaalf maanden dienst :

  20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar en minder
Januari 1.393,94 EUR 1.304,96 EUR 1.215,99 EUR 1.127,01 EUR 1.038,04 EUR
Februari 1.393,94 EUR 1.304,96 EUR 1.215,99 EUR 1.127,01 EUR 1.038,04 EUR
Maart 1.393,94 EUR 1.304,96 EUR 1.215,99 EUR 1.127,01 EUR 1.038,04 EUR
April 1.393,94 EUR 1.304,96 EUR 1.215,99 EUR 1.127,01 EUR 1.038,04 EUR
Mei 1.393,94 EUR 1.304,96 EUR 1.215,99 EUR 1.127,01 EUR 1.038,04 EUR
Juni 1.393,94 EUR 1.304,96 EUR 1.215,99 EUR 1.127,01 EUR 1.038,04 EUR
Juli 1.393,94 EUR 1.304,96 EUR 1.215,99 EUR 1.127,01 EUR 1.038,04 EUR
Augustus 1.393,94 EUR 1.304,96 EUR 1.215,99 EUR 1.127,01 EUR 1.038,04 EUR
September 1.393,94 EUR 1.304,96 EUR 1.215,99 EUR 1.127,01 EUR 1.038,04 EUR
Oktober 1.393,94 EUR 1.304,96 EUR 1.215,99 EUR 1.127,01 EUR 1.038,04 EUR
November 1.393,94 EUR 1.304,96 EUR 1.215,99 EUR 1.127,01 EUR 1.038,04 EUR
December 1.393,94 EUR 1.304,96 EUR 1.215,99 EUR 1.127,01 EUR 1.038,04 EUR

Historiek
01/01/2024 31/12/2024 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht
01/01/2023 31/12/2023 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht
01/01/2022 31/12/2022 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht
01/01/2021 31/12/2021 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht
01/01/2020 31/12/2020 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht
01/01/2019 31/12/2019 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2019
01/01/2018 31/12/2018 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2018
01/01/2017 31/12/2017 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2017
01/01/2016 31/12/2016 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2016
01/01/2015 31/12/2015 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2015
01/01/2014 31/12/2014 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2014
01/01/2013 31/12/2013 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2013
01/01/2012 31/12/2012 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2012
01/01/2011 31/12/2011 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2011
01/01/2010 31/12/2010 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2010
01/01/2009 31/12/2009 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2009
01/01/2008 31/12/2008 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2008
01/01/2007 31/12/2007 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2007
01/01/2006 31/12/2006 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2006
01/01/2005 31/12/2005 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2005
01/01/2004 31/12/2004 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2004
01/01/2003 31/12/2003 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2003
01/01/2002 31/12/2002 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2002
01/01/2001 31/12/2001 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2001
01/01/2000 31/12/2000 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2000