0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2000

Paritair (sub-)Comité nr.:
201.00.00-00.00

Bijwerking: 01/12/2000
Geldig vanaf: 01/01/2000
Geldig tot: 31/12/2000

In onze omzendbrief Hfdst.4.3 vindt u de bepalingen uit de CAO van 6 juli 1999 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen. Kort samengevat komt de verplichting die u wordt opgelegd hierop neer : het gemiddeld maandelijks inkomen van uw bediende moet minstens een bepaald bedrag bereiken en indien dit bedrag niet bereikt wordt dient u, t.g.v. de betaling van de eindejaarspremie, te regulariseren. U dient dus na te gaan of de som van de twaalf maandwedden die uw bediende genoot in 2000, verhoogd met de eindejaarspremie en eventuele andere voordelen die niet worden uitgesloten in artikel 10 van de CAO, minstens gelijk zijn aan de som van de twaalf bedragen van het gemiddeld minimum maandinkomen. Om u toe te laten deze controle te verrichten, geven wij u hierna een overzicht van de opeenvolgende bedragen van het gemiddeld minimum maandinkomen in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel voor het jaar 2000.

 

Opgelet ! Sedert 1990 mag geen rekening meer gehouden worden met het dubbel vakantiegeld om na te gaan of het gemiddeld minimum maandinkomen werd gerespecteerd.

 

A. Ondernemingen die minder dan 20 werknemers tewerkstellen

1.  Bedienden van 21 jaar of ouder

In de eerste kolom vindt u de bedragen voor de bedienden van 21 jaar of ouder die voltijdse prestaties leveren maar nog geen zes maanden dienst tellen. In de tweede kolom staan die voor de bedienden van 21 jaar of ouder die voltijdse prestaties leveren en minstens zes maanden maar minder dan twaalf maanden dienst tellen. Er wordt geen totaalbedrag voor het ganse jaar opgegeven, aangezien uiteraard geen enkele bediende gedurende een gans jaar de voorwaarden verbonden aan die kolommen kan vervullen.

 

In de derde kolom vindt u de bedragen voor de bedienden van 22 jaar en ouder die voltijdse prestaties leveren en minstens twaalf maanden dienst tellen. Het inkomen van de bedienden die gedurende het ganse jaar 2000 de dubbele voorwaarde vervullen, moet bijgevolg minstens het jaartotaal bereiken.

 

 

21 jaar

21 jaar

22 jaar

 

Bij de aanwerving

Na zes maanden dienst

Na twaalf maanden dienst

Januari

43.871 fr.

45.089 fr.

46.468 fr.

Februari

43.871 fr.

45.089 fr.

46.468 fr.

Maart

43.871 fr.

45.089 fr.

46.468 fr.

April

44.748 fr.

45.991 fr.

47.397 fr.

Mei

44.748 fr.

45.991 fr.

47.397 fr.

Juni

44.748 fr.

45.991 fr.

47.397 fr.

Juli

44.748 fr.

45.991 fr.

47.397 fr.

Augustus

44.748 fr.

45.991 fr.

47.397 fr.

September

44.748 fr.

45.991 fr.

47.397 fr.

Oktober

44.748 fr.

45.991 fr.

47.397 fr.

November

44.748 fr.

45.991 fr.

47.397 fr.

December

44.748 fr.

45.991 fr.

47.397 fr.

TOTAAL

                                                                                                                565.977 fr.

 

2. Bedienden van minder dan 21 jaar

a) Bij de aanwerving :

 

20 jaar

19 jaar

18 jaar

17 jaar

16 jaar en minder

Januari

41.239 fr.

38.606 fr.

35.974 fr.

33.342 fr.

30.710 fr.

Februari

41.239 fr.

38.606 fr.

35.974 fr.

33.342 fr.

30.710 fr.

Maart

41.239 fr.

38.606 fr.

35.974 fr.

33.342 fr.

30.710 fr.

April

42.063 fr.

39.378 fr.

36.693 fr.

34.008 fr.

31.324 fr.

Mei

42.063 fr.

39.378 fr.

36.693 fr.

34.008 fr.

31.324 fr.

Juni

42.063 fr.

39.378 fr.

36.693 fr.

34.008 fr.

31.324 fr.

Juli

42.063 fr.

39.378 fr.

36.693 fr.

34.008 fr.

31.324 fr.

Augustus

42.063 fr.

39.378 fr.

36.693 fr.

34.008 fr.

31.324 fr.

September

42.063 fr.

39.378 fr.

36.693 fr.

34.008 fr.

31.324 fr.

Oktober

42.063 fr.

39.378 fr.

36.693 fr.

34.008 fr.

31.324 fr.

November

42.063 fr.

39.378 fr.

36.693 fr.

34.008 fr.

31.324 fr.

December

42.063 fr.

39.378 fr.

36.693 fr.

34.008 fr.

31.324 fr.

 

b) Na zes maanden dienst :

 

20 jaar

19 jaar

18 jaar

17 jaar

16 jaar en minder

Januari

42.384 fr.

39.678 fr.

36.973 fr.

34.268 fr.

31.562 fr.

Februari

42.384 fr.

39.678 fr.

36.973 fr.

34.268 fr.

31.562 fr.

Maart

42.384 fr.

39.678 fr.

36.973 fr.

34.268 fr.

31.562 fr.

April

43.232 fr.

40.472 fr.

37.713 fr.

34.953 fr.

32.194 fr.

Mei

43.232 fr.

40.472 fr.

37.713 fr.

34.953 fr.

32.194 fr.

Juni

43.232 fr.

40.472 fr.

37.713 fr.

34.953 fr.

32.194 fr.

Juli

43.232 fr.

40.472 fr.

37.713 fr.

34.953 fr.

32.194 fr.

Augustus

43.232 fr.

40.472 fr.

37.713 fr.

34.953 fr.

32.194 fr.

September

43.232 fr.

40.472 fr.

37.713 fr.

34.953 fr.

32.194 fr.

Oktober

43.232 fr.

40.472 fr.

37.713 fr.

34.953 fr.

32.194 fr.

November

43.232 fr.

40.472 fr.

37.713 fr.

34.953 fr.

32.194 fr.

December

43.232 fr.

40.472 fr.

37.713 fr.

34.953 fr.

32.194 fr.

 

c) Na twaalf maanden dienst :

 

20 jaar

19 jaar

18 jaar

17 jaar

16 jaar en minder

Januari

43.680 fr.

40.892 fr.

38.104 fr.

35.316 fr.

32.528 fr.

Februari

43.680 fr.

40.892 fr.

38.104 fr.

35.316 fr.

32.528 fr.

Maart

43.680 fr.

40.892 fr.

38.104 fr.

35.316 fr.

32.528 fr.

April

44.553 fr.

41.709 fr.

38.866 fr.

36.022 fr.

33.178 fr.

Mei

44.553 fr.

41.709 fr.

38.866 fr.

36.022 fr.

33.178 fr.

Juni

44.553 fr.

41.709 fr.

38.866 fr.

36.022 fr.

33.178 fr.

Juli

44.553 fr.

41.709 fr.

38.866 fr.

36.022 fr.

33.178 fr.

Augustus

44.553 fr.

41.709 fr.

38.866 fr.

36.022 fr.

33.178 fr.

September

44.553 fr.

41.709 fr.

38.866 fr.

36.022 fr.

33.178 fr.

Oktober

44.553 fr.

41.709 fr.

38.866 fr.

36.022 fr.

33.178 fr.

November

44.553 fr.

41.709 fr.

38.866 fr.

36.022 fr.

33.178 fr.

December

44.553 fr.

41.709 fr.

38.866 fr.

36.022 fr.

33.178 fr.

B. Ondernemingen die 20 werknemers of meer tewerkstellen

1.  Bedienden van 21 jaar of ouder

In de eerste kolom vindt u de bedragen voor de bedienden van 21 jaar of ouder die voltijdse prestaties leveren maar nog geen zes maanden dienst tellen. In de tweede kolom staan die voor de bedienden van 21 jaar of ouder die voltijdse prestaties leveren en minstens zes maanden maar minder dan twaalf maanden dienst tellen. Er wordt geen totaalbedrag voor het ganse jaar opgegeven, aangezien uiteraard geen enkele bediende gedurende een gans jaar de voorwaarden verbonden aan die kolommen kan vervullen.

 

In de derde kolom vindt u de bedragen voor de bedienden van 22 jaar en ouder die voltijdse prestaties leveren en minstens twaalf maanden dienst tellen. Het inkomen van de bedienden die gedurende het ganse jaar 2000 de dubbele voorwaarde vervullen, moet bijgevolg minstens het jaartotaal bereiken.

 

 

21 jaar

21 jaar

22 jaar

 

Bij de aanwerving

Na zes maanden dienst

Na twaalf maanden dienst

Januari

43.371 fr.

44.589 fr.

45.968 fr.

Februari

43.371 fr.

44.589 fr.

45.968 fr.

Maart

43.371 fr.

44.589 fr.

45.968 fr.

April

44.238 fr.

45.481 fr.

46.887 fr.

Mei

44.238 fr.

45.481 fr.

46.887 fr.

Juni

44.238 fr.

45.481 fr.

46.887 fr.

Juli

44.238 fr.

45.481 fr.

46.887 fr.

Augustus

44.238 fr.

45.481 fr.

46.887 fr.

September

44.238 fr.

45.481 fr.

46.887 fr.

Oktober

44.238 fr.

45.481 fr.

46.887 fr.

November

44.238 fr.

45.481 fr.

46.887 fr.

December

44.238 fr.

45.481 fr.

46.887 fr.

TOTAAL

                                                                                                                559.887 fr.

 

2. Bedienden van minder dan 21 jaar

a) Bij de aanwerving :

 

20 jaar

19 jaar

18 jaar

17 jaar

16 jaar en minder

Januari

40.769 fr.

38.166 fr.

35.564 fr.

32.962 fr.

30.360 fr.

Februari

40.769 fr.

38.166 fr.

35.564 fr.

32.962 fr.

30.360 fr.

Maart

40.769 fr.

38.166 fr.

35.564 fr.

32.962 fr.

30.360 fr.

April

41.584 fr.

38.929 fr.

36.275 fr.

33.621 fr.

30.967 fr.

Mei

41.584 fr.

38.929 fr.

36.275 fr.

33.621 fr.

30.967 fr.

Juni

41.584 fr.

38.929 fr.

36.275 fr.

33.621 fr.

30.967 fr.

Juli

41.584 fr.

38.929 fr.

36.275 fr.

33.621 fr.

30.967 fr.

Augustus

41.584 fr.

38.929 fr.

36.275 fr.

33.621 fr.

30.967 fr.

September

41.584 fr.

38.929 fr.

36.275 fr.

33.621 fr.

30.967 fr.

Oktober

41.584 fr.

38.929 fr.

36.275 fr.

33.621 fr.

30.967 fr.

November

41.584 fr.

38.929 fr.

36.275 fr.

33.621 fr.

30.967 fr.

December

41.584 fr.

38.929 fr.

36.275 fr.

33.621 fr.

30.967 fr.

 

b) Na zes maanden dienst :

 

20 jaar

19 jaar

18 jaar

17 jaar

16 jaar en minder

Januari

41.914 fr.

39.238 fr.

36.563 fr.

33.888 fr.

31.212 fr.

Februari

41.914 fr.

39.238 fr.

36.563 fr.

33.888 fr.

31.212 fr.

Maart

41.914 fr.

39.238 fr.

36.563 fr.

33.888 fr.

31.212 fr.

April

42.752 fr.

40.023 fr.

37.294 fr.

34.566 fr.

31.837 fr.

Mei

42.752 fr.

40.023 fr.

37.294 fr.

34.566 fr.

31.837 fr.

Juni

42.752 fr.

40.023 fr.

37.294 fr.

34.566 fr.

31.837 fr.

Juli

42.752 fr.

40.023 fr.

37.294 fr.

34.566 fr.

31.837 fr.

Augustus

42.752 fr.

40.023 fr.

37.294 fr.

34.566 fr.

31.837 fr.

September

42.752 fr.

40.023 fr.

37.294 fr.

34.566 fr.

31.837 fr.

Oktober

42.752 fr.

40.023 fr.

37.294 fr.

34.566 fr.

31.837 fr.

November

42.752 fr.

40.023 fr.

37.294 fr.

34.566 fr.

31.837 fr.

December

42.752 fr.

40.023 fr.

37.294 fr.

34.566 fr.

31.837 fr.

 

 

c) Na twaalf maanden dienst :

 

20 jaar

19 jaar

18 jaar

17 jaar

16 jaar en minder

Januari

43.210 fr.

40.452 fr.

37.694 fr.

34.936 fr.

32.178 fr.

Februari

43.210 fr.

40.452 fr.

37.694 fr.

34.936 fr.

32.178 fr.

Maart

43.210 fr.

40.452 fr.

37.694 fr.

34.936 fr.

32.178 fr.

April

44.074 fr.

41.261 fr.

38.447 fr.

35.634 fr.

32.821 fr.

Mei

44.074 fr.

41.261 fr.

38.447 fr.

35.634 fr.

32.821 fr.

Juni

44.074 fr.

41.261 fr.

38.447 fr.

35.634 fr.

32.821 fr.

Juli

44.074 fr.

41.261 fr.

38.447 fr.

35.634 fr.

32.821 fr.

Augustus

44.074 fr.

41.261 fr.

38.447 fr.

35.634 fr.

32.821 fr.

September

44.074 fr.

41.261 fr.

38.447 fr.

35.634 fr.

32.821 fr.

Oktober

44.074 fr.

41.261 fr.

38.447 fr.

35.634 fr.

32.821 fr.

November

44.074 fr.

41.261 fr.

38.447 fr.

35.634 fr.

32.821 fr.

December

44.074 fr.

41.261 fr.

38.447 fr.

35.634 fr.

32.821 fr.

 

 


Historiek
01/01/2024 31/12/2024 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht
01/01/2023 31/12/2023 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht
01/01/2022 31/12/2022 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht
01/01/2021 31/12/2021 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht
01/01/2020 31/12/2020 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht
01/01/2019 31/12/2019 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2019
01/01/2018 31/12/2018 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2018
01/01/2017 31/12/2017 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2017
01/01/2016 31/12/2016 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2016
01/01/2015 31/12/2015 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2015
01/01/2014 31/12/2014 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2014
01/01/2013 31/12/2013 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2013
01/01/2012 31/12/2012 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2012
01/01/2011 31/12/2011 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2011
01/01/2010 31/12/2010 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2010
01/01/2009 31/12/2009 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2009
01/01/2008 31/12/2008 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2008
01/01/2007 31/12/2007 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2007
01/01/2006 31/12/2006 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2006
01/01/2005 31/12/2005 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2005
01/01/2004 31/12/2004 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2004
01/01/2003 31/12/2003 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2003
01/01/2002 31/12/2002 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2002
01/01/2001 31/12/2001 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2001
01/01/2000 31/12/2000 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2000