0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2001

Paritair (sub-)Comité nr.:
201.00.00-00.00

Bijwerking: 08/11/2001
Geldig vanaf: 01/01/2001
Geldig tot: 31/12/2001

In onze omzendbrief Hfdst.4.3 vindt u de bepalingen uit de CAO van 6 juli 1999 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen. Kort samengevat komt de verplichting die u wordt opgelegd hierop neer : het gemiddeld maandelijks inkomen van uw bediende moet minstens een bepaald bedrag bereiken en indien dit bedrag niet bereikt wordt dient u, t.g.v. de betaling van de eindejaarspremie, te regulariseren. U dient dus na te gaan of de som van de twaalf maandwedden die uw bediende genoot in 2001, verhoogd met de eindejaarspremie en eventuele andere voordelen die niet worden uitgesloten in artikel 10 van de CAO, minstens gelijk zijn aan de som van de twaalf bedragen van het gemiddeld minimum maandinkomen. Om u toe te laten deze controle te verrichten, geven wij u hierna een overzicht van de opeenvolgende bedragen van het gemiddeld minimum maandinkomen in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel voor het jaar 2001.

Opgelet ! Sedert 1990 mag geen rekening meer gehouden worden met het dubbel vakantiegeld om na te gaan of het gemiddeld minimum maandinkomen werd gerespecteerd.

 

A. Ondernemingen die minder dan 20 werknemers tewerkstellen

1.  Bedienden van 21 jaar of ouder

In de eerste kolom vindt u de bedragen voor de bedienden van 21 jaar of ouder die voltijdse prestaties leveren maar nog geen zes maanden dienst tellen. In de tweede kolom staan die voor de bedienden van 21 jaar of ouder die voltijdse prestaties leveren en minstens zes maanden maar minder dan twaalf maanden dienst tellen. Er wordt geen totaalbedrag voor het ganse jaar opgegeven, aangezien uiteraard geen enkele bediende gedurende een gans jaar de voorwaarden verbonden aan die kolommen kan vervullen.

In de derde kolom vindt u de bedragen voor de bedienden van 22 jaar en ouder die voltijdse prestaties leveren en minstens twaalf maanden dienst tellen. Het inkomen van de bedienden die gedurende het ganse jaar 2001 de dubbele voorwaarde vervullen, moet bijgevolg minstens het jaartotaal bereiken.

 

21 jaar

21 jaar

22 jaar

 

Bij de aanwerving

Na zes maanden dienst

Na twaalf maanden dienst

 

BEF

BEF

BEF

Januari

44.748

45.991

47.397

Februari

45.643

46.911

48.345

Maart

45.643

46.911

48.345

April

45.643

46.911

48.345

Mei

45.643

46.911

48.345

Juni

45.643

46.911

48.345

Juli

45.643

46.911

48.345

Augustus

45.643

46.911

48.345

September

47.066

48.359

49.822

Oktober

47.066

48.359

49.822

November

47.066

48.359

49.822

December

47.066

48.359

49.822

TOTAAL

                                                                                                                585.100

 

2. Bedienden van minder dan 21 jaar

a) Bij de aanwerving :

 

20 jaar

19 jaar

18 jaar

17 jaar

16 jaar en minder

 

BEF

BEF

BEF

BEF

BEF

Januari

42.063

39.378

36.693

34.008

31.324

Februari

42.904

40.166

37.427

34.689

31.950

Maart

42.904

40.166

37.427

34.689

31.950

April

42.904

40.166

37.427

34.689

31.950

Mei

42.904

40.166

37.427

34.689

31.950

Juni

42.904

40.166

37.427

34.689

31.950

Juli

42.904

40.166

37.427

34.689

31.950

Augustus

42.904

40.166

37.427

34.689

31.950

September

44.242

41.418

38.594

35.770

32.946

Oktober

44.242

41.418

38.594

35.770

32.946

November

44.242

41.418

38.594

35.770

32.946

December

44.242

41.418

38.594

35.770

32.946

 

b) Na zes maanden dienst :

 

20 jaar

19 jaar

18 jaar

17 jaar

16 jaar en minder

 

BEF

BEF

BEF

BEF

BEF

Januari

43.232

40.472

37.713

34.953

32.194

Februari

44.096

41.282

38.467

35.652

32.838

Maart

44.096

41.282

38.467

35.652

32.838

April

44.096

41.282

38.467

35.652

32.838

Mei

44.096

41.282

38.467

35.652

32.838

Juni

44.096

41.282

38.467

35.652

32.838

Juli

44.096

41.282

38.467

35.652

32.838

Augustus

44.096

41.282

38.467

35.652

32.838

September

45.457

42.556

39.654

36.753

33.851

Oktober

45.457

42.556

39.654

36.753

33.851

November

45.457

42.556

39.654

36.753

33.851

December

45.457

42.556

39.654

36.753

33.851

 

c) Na twaalf maanden dienst :

 

20 jaar

19 jaar

18 jaar

17 jaar

16 jaar en minder

 

BEF

BEF

BEF

BEF

BEF

Januari

44.553

41.709

38.866

36.022

33.178

Februari

45.444

42.544

39.643

36.742

33.842

Maart

45.444

42.544

39.643

36.742

33.842

April

45.444

42.544

39.643

36.742

33.842

Mei

45.444

42.544

39.643

36.742

33.842

Juni

45.444

42.544

39.643

36.742

33.842

Juli

45.444

42.544

39.643

36.742

33.842

Augustus

45.444

42.544

39.643

36.742

33.842

September

46.833

43.843

40.854

37.865

34.875

Oktober

46.833

43.843

40.854

37.865

34.875

November

46.833

43.843

40.854

37.865

34.875

December

46.833

43.843

40.854

37.865

34.875

B. Ondernemingen die 20 werknemers of meer tewerkstellen

1.  Bedienden van 21 jaar of ouder

In de eerste kolom vindt u de bedragen voor de bedienden van 21 jaar of ouder die voltijdse prestaties leveren maar nog geen zes maanden dienst tellen. In de tweede kolom staan die voor de bedienden van 21 jaar of ouder die voltijdse prestaties leveren en minstens zes maanden maar minder dan twaalf maanden dienst tellen. Er wordt geen totaalbedrag voor het ganse jaar opgegeven, aangezien uiteraard geen enkele bediende gedurende een gans jaar de voorwaarden verbonden aan die kolommen kan vervullen.

 

In de derde kolom vindt u de bedragen voor de bedienden van 22 jaar en ouder die voltijdse prestaties leveren en minstens twaalf maanden dienst tellen. Het inkomen van de bedienden die gedurende het ganse jaar 2001 de dubbele voorwaarde vervullen, moet bijgevolg minstens het jaartotaal bereiken.

 

 

21 jaar

21 jaar

22 jaar

 

Bij de aanwerving

Na zes maanden dienst

Na twaalf maanden dienst

 

BEF

BEF

BEF

Januari

44.238

45.481

46.887

Februari

45.123

46.391

47.825

Maart

45.123

46.391

47.825

April

45.123

46.391

47.825

Mei

45.123

46.391

47.825

Juni

45.123

46.391

47.825

Juli

45.123

46.391

47.825

Augustus

45.123

46.391

47.825

September

46.025

47.319

48.782

Oktober

46.525

47.819

48.282

November

46.525

47.819

48.282

December

46.525

47.819

48.282

TOTAAL

                                                                                                                578.290

 

2. Bedienden van minder dan 21 jaar

a) Bij de aanwerving :

 

20 jaar

19 jaar

18 jaar

17 jaar

16 jaar en minder

 

BEF

BEF

BEF

BEF

BEF

Januari

41.584

38.929

36.275

33.621

30.967

Februari

42.416

39.708

37.001

34.293

31.586

Maart

42.416

39.708

37.001

34.293

31.586

April

42.416

39.708

37.001

34.293

31.586

Mei

42.416

39.708

37.001

34.293

31.586

Juni

42.416

39.708

37.001

34.293

31.586

Juli

42.416

39.708

37.001

34.293

31.586

Augustus

42.416

39.708

37.001

34.293

31.586

September

43.264

40.502

37.741

34.979

32.218

Oktober

43.734

40.942

38.151

35.359

32.568

November

43.734

40.942

38.151

35.359

32.568

December

43.734

40.942

38.151

35.359

32.568

 

b) Na zes maanden dienst :

 

20 jaar

19 jaar

18 jaar

17 jaar

16 jaar en minder

 

BEF

BEF

BEF

BEF

BEF

Januari

42.752

40.023

37.294

34.566

31.837

Februari

43.608

40.824

38.041

35.257

32.474

Maart

43.608

40.824

38.041

35.257

32.474

April

43.608

40.824

38.041

35.257

32.474

Mei

43.608

40.824

38.041

35.257

32.474

Juni

43.608

40.824

38.041

35.257

32.474

Juli

43.608

40.824

38.041

35.257

32.474

Augustus

43.608

40.824

38.041

35.257

32.474

September

44.480

41.641

38.802

35.962

33.123

Oktober

44.950

42.081

39.212

36.342

33.473

November

44.950

42.081

39.212

36.342

33.473

December

44.950

42.081

39.212

36.342

33.473

 

 

c) Na twaalf maanden dienst :

 

20 jaar

19 jaar

18 jaar

17 jaar

16 jaar en minder

 

BEF

BEF

BEF

BEF

BEF

Januari

44.074

41.261

38.447

35.634

32.821

Februari

44.956

42.086

39.217

36.347

33.478

Maart

44.956

42.086

39.217

36.347

33.478

April

44.956

42.086

39.217

36.347

33.478

Mei

44.956

42.086

39.217

36.347

33.478

Juni

44.956

42.086

39.217

36.347

33.478

Juli

44.956

42.086

39.217

36.347

33.478

Augustus

44.956

42.086

39.217

36.347

33.478

September

45.855

42.928

40.001

37.074

34.147

Oktober

46.325

43.368

40.411

37.454

34.497

November

46.325

43.368

40.411

37.454

34.497

December

46.325

43.368

40.411

37.454

34.497

 

 

 

 


Historiek
01/01/2024 31/12/2024 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht
01/01/2023 31/12/2023 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht
01/01/2022 31/12/2022 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht
01/01/2021 31/12/2021 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht
01/01/2020 31/12/2020 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht
01/01/2019 31/12/2019 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2019
01/01/2018 31/12/2018 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2018
01/01/2017 31/12/2017 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2017
01/01/2016 31/12/2016 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2016
01/01/2015 31/12/2015 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2015
01/01/2014 31/12/2014 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2014
01/01/2013 31/12/2013 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2013
01/01/2012 31/12/2012 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2012
01/01/2011 31/12/2011 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2011
01/01/2010 31/12/2010 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2010
01/01/2009 31/12/2009 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2009
01/01/2008 31/12/2008 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2008
01/01/2007 31/12/2007 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2007
01/01/2006 31/12/2006 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2006
01/01/2005 31/12/2005 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2005
01/01/2004 31/12/2004 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2004
01/01/2003 31/12/2003 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2003
01/01/2002 31/12/2002 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2002
01/01/2001 31/12/2001 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2001
01/01/2000 31/12/2000 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2000