040103 Loonvoorwaarden (zondagsarbeid)

Paritair (sub-)Comité nr.:
201.00.00-00.00

Bijwerking: 17/01/2018
Geldig vanaf: 01/08/2017

Overloon voor de drie bijkomende zondagen per kalenderjaar voor voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van om het even welke manifestatie of van een braderij.

In het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel werd op 4 september 2017 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende het overloon voor zondagarbeid (nr. 142098/CO/201).

Het betreft de drie bijkomende zondagen per kalenderjaar voor voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van om het even welke manifestatie of van een braderij (zie ook Hfdst. 070501):

  • bij ondernemingen zonder OR of SA: mogelijkheid om personeel ook tewerk te stellen tijdens drie bijkomende zondagen => toeslag van 50% voor de drie extra zondagen.
  • bij ondernemingen met OR of SA: mogelijkheid om de loonvoorwaarden voor bijkomende zondagen in een bedrijfs-CAO of in een individueel akkoord met de werknemer vast te leggen (in dat laatste geval verplichting om de werknemer minstens 200% (= toeslag van 100%) van zijn loon toe te kennen).

 

Voor de historiek, zie onze sectorale documentatie Hfdst. 040101.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
04/09/2017
Registratienr
142098
Geldig van
01/08/2017
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
19/09/2017
Registratiedatum
19/10/2017
Onderwerp
overloon voor zondagsarbeid
BS Bericht van neerlegging
03/11/2017
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
25/03/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
13/04/2018
Keywords
ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN

Historiek
01/08/2017 31/12/2999 040103 Loonvoorwaarden (zondagsarbeid)