040102 Loonvoorwaarden (vergoeding - prestaties na 19 u)

Paritair (sub-)Comité nr.:
201.00.00-00.00

Bijwerking: 17/01/2018
Geldig vanaf: 01/08/2017

Vergoeding voor arbeidsprestaties na 19 uur: 25% (ondernemingen met meer dan 30 werknemers).

In het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel werd op 4 september 2017 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende het overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur (nr. 142099/CO/201).

1. Vergoeding

In de ondernemingen welke meer dan 30 personen tewerkstellen wordt, voor de duur van de arbeid welke wordt verricht na negentien uur, aan de bedienden een vergoeding toegekend welke met 25% het gewoon loon overschrijdt.

2. Berekening

Om uit te maken of een werkgever de vergoeding van 25% na 19u moet betalen, wordt ieder jaar op 1 januari een telling gedaan van het gemiddeld aantal WN’s.

Het gemiddelde wordt verkregen door het totaal aantal WN’s in de kwartalen op te tellen en te delen door het aantal kwartalen.

Een deeltijdse WN telt voor 1 als zijn arbeidsduur meer dan de helft van de wekelijkse arbeidsduur bedraagt.

Een deeltijdse WN telt voor 0,5 als zijn arbeidsduur minder dan de helft van de wekelijkse arbeidsduur bedraagt.

2.1. Bestaande WG

* 4 kw 2016 → 3 kw 2017: gemiddeld 30 of meer WN’s

Vanaf 1 januari 2018 bijkomende vergoeding van 25% na 19u.

2.2. Nieuwe WG aangifte RSZ

Voorbeeld : nieuw WG april jaar J.

  • Aantal WN 2 kw J: 5 WN;
  • Aantal WN 3 kw J: 28 WN;
  • Aantal WN 4 kw J: 48 WN.

1ste telling: 30 WN ‘s of meer in jaar J?

* Laatste dag 1ste kw aangifte RSZ: 5.

Geen bijkomende vergoeding van 25% na 19u vanaf 1 januari J+1 omdat men geen 30 WN gemiddeld tewerkstelt op de laatste dag van het 1ste kwartaal van RSZ aangifte.

Volgende telling: 30 WN’s of meer in J - J+1?

* 4 kw J → 3 kw J+1

Vanaf 1 januari J+2 zal deze WG misschien (alle gegevens zijn nog niet gekend)  gemiddeld 30 WN tewerkstellen in de periode van 4 kw J → 3 kw J+1. Vanaf 1 januari J+2 zal hij dan een bijkomende vergoeding van 25% na 19u moeten betalen.

Indien de nieuwe werkgever op de laatste dag van het 2 kw 30 of meer WN’s in dienst had, moet hij de vergoeding van 25% na 19u al vanaf 1 januari J+1 betalen.

Commentaar: Voor de historiek, zie onze sectorale documentatie Hfdst. 040101.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
04/09/2017
Registratienr
142099
Geldig van
01/08/2017
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
19/09/2017
Registratiedatum
19/10/2017
Onderwerp
overloon voor arbeidsprestaties na negentien uur
BS Bericht van neerlegging
03/11/2017
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
25/03/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
13/04/2018
Keywords
PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING

Historiek
01/08/2017 31/12/2999 040102 Loonvoorwaarden (vergoeding - prestaties na 19 u)