01 Sectoraal akkoord 2021-2022

Paritair (sub-)Comité nr.:
201.00.00-00.00

Bijwerking: 13/12/2021
Geldig vanaf: 01/07/2021
Geldig tot: 30/06/2023

Sectoraal akkoord 2021-2022 gesloten op 9 december 2021: koopkracht, vervoerskosten, eindejaarspremie, tijdskrediet, stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, opleiding, risicogroepen.

In het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel werd op 9 december 2021 een sectoraal akkoord 2021-2022 gesloten.

Verschillende delen van deze collectieve arbeidsovereenkomst maken wellicht nog het voorwerp uit van afzonderlijke CAO's. In ieder geval behandelen wij de verschillende onderwerpen systematisch in het daartoe voorziene hoofdstuk.

Klik hier om het protocol van akkoord te consulteren:


Historiek
01/07/2021 30/06/2023 01 Sectoraal akkoord 2021-2022
01/07/2019 30/06/2021 01 Sectoraal akkoord 2019-2020
01/01/2017 30/06/2019 01 Sectorakkoord voor 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 01 Sectorakkoord voor 2015-2016
01/12/2013 31/12/2014 01 Protocolakkoord 2013-2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Protocolakkoord 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Sectorakkoord 2009-2010
01/01/2007 31/12/2008 01 Sectoraal akkoord 2007-2008
01/01/2003 31/12/2004 01 Sectoraal akkoord 2003-2004
01/01/2002 31/12/2002 01 Sectoraal akkoord 2002