201 Nieuwe jaarlijkse premie: mogelijkheid tot omzetting in een verhoging van het patronaal aandeel in de maaltijdcheques vanaf 1 januari 2016

15/10/2015

Aan elke voltijdse bediende met een volledige referteperiode moet  vanaf augustus 2016 een jaarlijkse premie van 188 EUR bruto toegekend worden (te betalen samen met het loon van de maand augustus).

Een omzetting is mogelijk op niveau van de onderneming door een verhoging van het patronaal aandeel in de maaltijdcheques van 1 euro per dag en dit vanaf 1 januari 2016. De keuze voor maaltijdcheques moet wel gemaakt worden vóór 1 januari 2016.

In de ondernemingen waar een vakbondsafvaardiging voor bedienden aanwezig is, is de vakbondsafvaardiging bevoegd om toe te zien op de toepassing van het gelijkwaardig voordeel.

Bij gebrek aan omzetting vóór 1 januari 2016, zal automatisch de sectorale suppletieve regeling die voorziet in de betaling van de jaarlijkse brutopremie van toepassing zijn.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 06 van de sectorale documentatie.