Jaarlijkse premie van augustus

05/07/2022

Aan elke voltijdse bediende met een volledige referteperiode wordt sinds 2016 een jaarlijkse premie toegekend van 188 EUR bruto, te betalen samen met het loon van de maand augustus.

De deeltijdse bedienden hebben recht op een pro rata-toekenning.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 0601 van de sectorale documentatie.