Geen aanpassing van de werkgeverstussenkomst in de verplaatsingskosten

30/01/2023

De bedragen van de werkgeverstussenkomst in de verplaatsingskosten van de NAR wijzigen niet op 1 februari 2023. Daardoor wijzigt de werkgeverstussenkomst van het PC 201 ook niet op 1 februari 2023.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 120201 van de sectorale documentatie.