Patronale tussenkomst in de vervoerkosten vanaf 1 oktober 2023

03/08/2023

Vanaf 1 oktober 2023 verandert de werkgeversbijdrage in reiskosten als volgt :

  • trein : 80% van de prijs van de TK; 
  • andere gemeenschappelijk openbaar vervoer : 80% van de kost ;
  • privévervoer : werkgeversbijdrage in het weekabonnement volgens de NAR privé - vervoer van de NMBS delen door 5. ;
  • fiets : 0,27EUR/km.
Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 1201 van de sectorale documentatie.